2D karakter artist

2D karakter artist je specijalizovan za kreiranje 2D ilustracija likova za upotrebu u video-igrama, animacijama i marketinškom materijalu. Poseduju dobro razumevanje anatomije, proporcija, perspektive i forme i teorije boja kako bi stvorio/-la ubedljive i vizuelno privlačne likove koji komuniciraju sa publikom igre. Pored svojih umetničkih veština, karakter artist takođe mora da ima odlične veštine komunikacije i saradnje da bi efikasno radio/-la sa drugim članovima kreativnog tima, uključujući narativne dizajnere, animatore i gejm dizajnere.

Pored toga što karakter artist treba da zna da koristi različite alate i softver za kreiranje svojih radova, mora biti i u stanju da se prilagodi različitim umetničkim stilovima i žanrovima kako bi zadovoljio/-la specifične potrebe svakog projekta. Posvećivanje pažnje detaljima, kreativnost i sposobnost da se ispoštuju kratki rokovi su osnovne veštine za uspešnog karakter artista.

Alati

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Procreate

Clip Studio Paint

Autodesk Sketchbook

Corel Painter

Krita

Affinity Designer

Canva

Saradnja sa drugim timovima

2D karakter artist blisko sarađuje sa drugim članovima tima za razvoj igre kako bi kreirao/-la likove koji se uklapaju u opštu viziju i stil igre. Sarađuje pre svega sa gejm dizajnerima kako bi razumeo/-la zahteve karaktera, kontekst u kome će se pojaviti i kako će komunicirati sa svetom igre. Takođe radi sa narativnim dizajnerima kako bi osigurao/-la da je dizajn likova u skladu sa pričom i narativom igre. Pored toga, sarađuje sa animatorima kako bi obezbedio/-la da je karakter optimizovan za animaciju.


Karakter artist,  takođe, može da radi sa marketinškim timovima na kreiranju marketinških materijala, kao što su posteri i reklame koji prikazuju likove iz igre. Mora biti u stanju da efikasno prenese svoju umetničku viziju i ideje timu i da bude otvoren/-a za feedback i kritike. Uspeh karakter artista u velikoj meri zavisi od njegove/njene sposobnosti da efikasno radi sa drugim članovima tima za razvoj igre.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od 2D karakter artista se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • Dizajn likova:
  • razume principa dizajna likova, kreira jedinstvene i nezaboravne likove prikladne za ciljnu publiku i žanr igre.
 • Crtanje i ilustracija:
  • ima dobru osnovu u veštinama crtanja i ilustracije radi kreiranja ubedljivog dizajna likova.
 • Poznavanje softvera:
  • koristi različite softverske alate u stvaranju likova koji su optimizovani za upotrebu.

Soft skills

 • Saradnja:
  • sarađuje sa drugim članovima tima, efikasno komunicira i otvoren/-a je za feedback i kritike drugih.
 • Prilagodljivost i kreativnost:
  • pridržava se utvrđenih smernica brenda, a pritom unosi sopstvenu kreativnost i originalnost u dizajn likova.
 • Upravljanje vremenom:
  • poštuje rokova projekta, razume prioriteta i pokazuje sposobnost da digne četkicu sa platna u pravom trenutku.

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od 2D karakter artista se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Prati ustaljene umetničke stilove i smernice dizajna, analizira i tumači referentne materijale i koriste ih za kreiranje likova.
 • Uči i prilagođava se novom softveru i alatima, pokazuje spremnost da nauči novi softver u skladu sa zahtevima projekata.
 • Prihvata konstruktivnu kritiku i feedback, otvoren/-a je za sugestije i spreman/-a da izvrši promene.
 • Efikasno upravlja svojim vremenom, prioritizuje zadatke i završava posao na vreme i na potrebnom nivou kvaliteta.

Medior

 • Generiše ideje i koncepte za originalne likove koji su prikladni za ciljnu publiku i žanr igre, oživljava dizajn visokokvalitetnim ilustracijama.
 • Efikasno sarađuje sa drugim članovima tima, jasno saopštava svoje ideje i radi sa drugima kako bi svi aspekti projekta bili usklađeni.
 • Pruža smernice i mentorstvo mlađim artistima, daje konstruktivni feedback i savete o tome kako da napreduju u svojoj ulozi.
 • Prati najnovije trendove u industriji, informisan/-a je o novom softveru i alatima, kao i o novim trendovima i tehnikama dizajna. 

Senior

 • Mentoriše druge članove tima, daje smernice, feedback i podršku kako bi drugi napredovali u svojim ulogama.
 • Razvija i održava umetničke stilove za projekat, stvara dosledni vizuelni stil koji je prikladan za igru i ciljnu publiku.
 • Konceptualizuje i dizajnira složene likove sa jedinstvenim detaljima, koji su vizuelno privlačni, funkcionalni i u skladu sa naracijom i mehanikom igre.
 • Pruža kreativno usmeravanje celom art timu, pregleda rad drugih i daje povratne informacije.
2D KARAKTER ARTIST // 2D ART //
2D KARAKTER ARTIST // 2D ART //

Obrazovanje

Gejm artisti su zaduženi za sve ono što je u igri vidljivo – karakteri, vozila, okruženje, scenografija, materijali, korisnički interfejs, animacije, trejleri, kocept art, osvetljenje… Bilo da je sve ovo rađeno u 2D ili 3D stilu. Ne treba zaboraviti ni na tech artiste koji igrama prilaze iz drugog ugla spajajući umetnički i programerski deo, paze na performanse i optimizacije aseta, prave alate za artiste itd.

Baš zbog ovolike raznovrsnosti, preporučuje se da na vreme odlučite šta je ono što vas najviše zanima. Karijera u gejm artu sve više privlači umetnike iz drugih industrija jer omogućava da vaš rad poprimi i neku četvrtu – interaktivnu dimenziju. Saradnja sa svim ostalim članovima tima čini ceo proces još zanimljivijim.

Resursi

Knjige

 • “The Skillful Huntsman” – Scott Robertson, Khang Le, Mike Yamada
 • “Framed Ink: Drawing and Composition for Visual Storytellers” – Marcos Mateu-Mestre
 • “Force: Dynamic Life Drawing for Animators” – Michael D. Mattesi
 • “Color and Light: A Guide for the Realist Painter” – James Gurney
 • “The Animator’s Survival Kit” – Richard Williams

Pojedinci

 • Noah Bradley (@noahbradley)
 • Lois van Baarle (@loish)
 • Brittany Myers (@brittmyersart)
 • Sycra (@sycra) 
 • Alice X. Zhang (@alicexz)

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Debatni klub Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje 11. aprila sa početkom u 18 časova u prostorijama Matematičkog fakulteta (Svetog Nikole 39) javnu debatu i panel diskusiju “Ovaj dom bi uveo video igre u obaveznu lektiru”
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
2D KARAKTER ARTIST // 2D ART //
2D KARAKTER ARTIST // 2D ART //