ASO Specialist

ASO (App Store Optimization) Specialist je odgovoran/-a za optimizaciju vidljivosti igre u digitalnim prodavnicama. Poseduje podrobno razumevanje algoritama i sistema rangiranja koje koriste platforme kao što su Apple App Store i Google Play Store. Primarni cilj mu/joj je da poveća organsku vidljivost igre, privuče više korisnika i na kraju poboljša ukupne performanse igre.


ASO Specialist sprovodi opsežno istraživanje ključnih reči kako bi identifikovao/-la relevantne i često pretraživane termine koje će korisnici verovatno koristiti pri pretraživanju igre. Optimizuje različite elemente listing-a igre u prodavnici, uključujući naslov, opis, snimke ekrana i ikonu aplikacije, obezbeđujući da su ubedljivi i da tačno predstavljaju jedinstvene karakteristike igre. Takođe, analizira recenzije i ocene korisnika, odgovara na feedback i primenjuje strategije za poboljšanje zadovoljstva i retenciju korisnika. Pored toga, u toku je sa najnovijim trendovima i najboljim praksama u ASO-u, stalno prati metrike performansi igre i prilagođa stvari na osnovu podataka radi maksimiziranja vidljivost i stope konverzije.

Alati

App Annie

Sensor Tower

Mobile Action

Google Play Console

Apple App Store Connect

Keyword Tool

ASOdesk

Search Ads 360

Google Analytics

Saradnja sa drugim timovima

ASO Specialista sarađuje sa različitim pozicijama u gejming industriji kako bi osigurao/-la kohezivnu i uspešnu marketinšku strategiju. Blisko sarađuje sa developerima i Product Manager-om kako bi razumeo/-la jedinstvene karakteristike i prodajne tačke igre. Ova saradnja pomaže ASO Specialist-u da precizno predstavi vrednost igre u listing-u u prodavnici i da u skladu sa tim optimizuje njenu vidljivost. Takođe, komunicira sa marketinškim timom igre kako bi uskladio/-la ASO napore sa širim marketinškim kampanjama i inicijativama, obezbeđujući doslednu razmenu poruka i brendiranje na različitim kanalima.


ASO Specialist komunicira sa timom za akviziciju korisnika kako bi analizirao/-la i optimizovao/-la kampanje za akviziciju korisnika. Deleći uvide u performanse ključnih reči, korisničke preglede i stope konverzije, pomaže timu za akviziciju korisnika da precizira svoje strategije targetovanja i slanja poruka. Pored toga, sarađuje sa timom za analitiku kako bi prikupio/-la podatke o ponašanju korisnika i metrikama učinka i koristi ove informacije za optimizaciju listing-a u prodavnici i celokupnu ASO strategiju zasnovanu na podacima. ASO Specialist, takođe, blisko sarađuje sa timom za korisničku podršku kako bi pratio feedback i recenzije korisnika, brzo rešavajući sve probleme i povećavajući zadovoljstvo korisnika.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od ASO Specialist-a se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • Analiza podataka
  • Analizira performanse ključnih reči, ponašanje korisnika, stope konverzije i metrike prodavnice, radi sa velikim skupovima podataka.
 • Istraživanje ključnih reči
  • Identifikuje relevantne i česte termine za pretragu koristeći specijalizovane alate i tehnike za istraživanje, procenu i odabir najefikasnijih ključnih reči.
 • Tehnike optimizacije digitalnih prodavnica
  • Poseduje podrobno razumevanje tehnika optimizacije digitalnih prodavnica, algoritme i guideline-ove za rangiranje.
  •  

Soft skills

 • Komunikacione veštine
  • Jasno i koncizno prenosi svoje ideje, uvide i preporuke, artikuliše važnost ASO strategija i razgovara o metrikama učinka.
 • Prilagodljivost
  • Brzo se prilagođava novim trendovima, algoritmima i guideline-ovima, prilagođava strategije prema ponašanju korisnika i promenama na tržištu.
 • Kreativnost
  • Razmišlja kreativno kako bi kreirao/-la privlačne naslove, pisao/-la primamljive opise igara i dizajnirao/-la slike ekrana i ikone aplikacija koje privlače pogled.

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od ASO Specialist-a se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Sprovodi istraživanja ključnih reči koristeći alate i tehnike za identifikaciju relevantnih i čestih termina za pretragu zbog optimizacije listing-a igre u digitalnoj prodavnici.
 • Optimizuje različite elemente listing-a, prati najbolje prakse, uključuje ciljane ključne reči i osigurava da elementi efikasno komuniciraju o jedinstvenim karakteristikama igre.
 • Analizira metrike digitalnih prodavnica i podatke o učinku, prati ključne pokazatelje, kao što su broj preuzimanja, stope konverzije i angažovanje korisnika, i izvlači uvide.
 • Informisan/-a je o najnovijim trendovima i update-ima u optimizaciji digitalnih prodavnica, aktivno uči i samorazvija se, u toku je sa relevantnim resursima.

Medior

 • Razvija sveobuhvatne ASO strategije zasnovane na analizi podataka, trendovima u industriji i istraživanju konkurencije, kreira i izvršava planove za optimizaciju.
 • Identifikuje ključne konkurente, analizira njihovo prisustvo u digitalnim prodavnicama, kako targetuju ključne reči i koje su im strategije rangiranja. 
 • Sprovodi A/B testiranje, eksperimentiše kako bi optimizovao/-la performanse listing-a i testira različite varijacije elemenata u digitalnoj prodavnici.
 • Ima odlične veštine saradnje, prenosi uvide, preporuke i update-e performansi, pruža smernice i podršku juniorima, podstiče saradnju i radno okruženje orijentisano na rast.

Senior

 • Ima vodeću ulogu u razvoju i sprovođenju sveobuhvatnih ASO strategija, usmerava tim, postavlja jasne ciljeve, definiše KPI i kreira roadmap-a za optimizaciju.
 • Detaljno analizira metrike digitalnih prodavnica, obrasce ponašanja korisnika i podatke o performansama kako bi izvukao/-la uvide, koristi napredne analitičke alate i tehnike.
 • Igra ključnu ulogu u razvoju i mentorstvu juniora i mediora, pruža smernice i podršku, podstiče razmenu znanja i profesionalni razvoj unutar tima.
 • Predstavlja strategije, izveštaje o učinku i uvide višem rukovodstvu i marketinškom timu, zalaže se za najbolje prakse, usklađuje strategije sa opštim poslovnim ciljevima.
ASO SPECIALIST // MARKETING //
ASO SPECIALIST // MARKETING //

Obrazovanje

Marketing timovi u gejming industriji u Srbiji igraju ključnu ulogu u promociji igara, povećanju njihove vidljivosti, ali osmišljavanju različitih strategija za privlačenje što većeg broja korisnika njihove video igre.

Obrazovni put za profesionalce u marketingu uključuju završetak relevantnih fakultetskih programa poput marketinga, poslovnog menadžmenta ili digitalnog marketinga. Fakulteti poput Ekonomskog fakulteta ili Fakulteta organizacionih nauka pružaju teorijsku osnovu, dok se praktične veštine često usavršavaju kroz stvarne projekte ili prakse u gejming kompanijama. Pohađanje specifičnih kurseva o digitalnom marketingu i praćenje najnovijih trendova u gejmingu dodatno obogaćuje obrazovnu pozadinu marketinških stručnjaka.

Resursi

Knjige

 • “App Store Optimization” – Johannes von Cramon, Moritz Daan
 • “App Store Bible: The Guide to App Store Optimization” – Kyle Yoon
 • “Mobile App Marketing and Monetization” – Alex Genadinik
 • “App Empire: Make Money, Have a Life, and Let Technology Work for You” – Chad Mureta
 • “Growth Hacker Marketing” – Ryan Holiday

Pojedinci

 • Thomas Petit (@thomasbcn)
 • Moritz Daan (@MoritzDaan)
 • Gabe Kwakyi (@gabekwakyi) 
 • Peggy Anne Salz (@peggyanne) 
 • Nancy Hua (@nancyhassassin)

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Pažnja studentima koji završavaju studije, nedavnim diplomcima i budućim razvojnim programerima igara: Da li ste spremni da ostavite svoj trag u industriji video igara? Vaše putovanje u razvoj igara počinje ovde!
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
ASO SPECIALIST // MARKETING //
ASO SPECIALIST // MARKETING //