Business Developer

Biznis developer/-ka je odgovoran/-a za uspostavljanje strateških partnerstava i obezbeđivanje poslovnih prilika za unapređenje rasta kompanije. Kombinuje svoju strast za igranjem i poslovne sposobnosti kako bi identifikovao/-la potencijalnu saradnju, pregovarao/-la o poslovima i sklopio/-la saveze sa drugim kompanijama. Aktivno traži nove načine za stvaranje prihoda, kao što su ugovori o licenciranju, partnerstva u distribuciji, ili čak spajanja i akvizicije.


Biznis developer/-ka sprovodi istraživanje tržišta radi identifikovacije trendova i procene konkurencije, što mu/joj omogućava da donose informisane odluke o potencijalnim poslovnim poduhvatima. Koristi sopstveno razumevanje tržišta da predstavi i promoviše proizvode i usluge svoje kompanije potencijalnim partnerima ili investitorima. Gradi i održava odnose sa publisher-ima video-igara, predstavnicima platformi i tehnološkim partnerima, kako bi istražio/-la mogućnosti saradnje i bio/-la u toku sa razvojem gejming industrije. Dakle, biznis developer/-ka igra ključnu ulogu u pokretanju strateškog rasta i finansijskog uspeha gejming kompanije u izrazito konkurentnoj i dinamičnoj industriji.

Alati

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Salesforce

Adobe Creative Suite

Google Analytics

Slack

Salesforce

Jira

Microsoft Word

Saradnja sa drugim timovima

Biznis developer/-ka blisko sarađuje sa gejm dizajnerima kako bi razumeo/-la kreativnu viziju i osigurao/-la integrisanost poslovnih ciljeva u proces razvoja video-igre. Saradnja sa marketinškim timovima doprinosi razvoju efikasnih promotivnih strategija, targetiranju određenih tržišta i istraživanju mogućnosti za partnerstva. Sarađuje i sa finansijskim i pravnim timovima, i pomaže im da pregovaraju o ugovorima o licenciranju i investicionim ugovorima, posvećujući posebnu pažnju finansijskim projekcijama i pravnim aspektima.

 

Biznis developer/-ka sarađuje sa različitim pozicijama u gejming industriji kako bi se uskladile poslovne strategije sa razvojem igara, osmislili efektni marketinški planovi i kako bi se pregovaralo o poslovnim sporazumima. Saradnja biznis developera/-ke sa developerima, marketinškim timom finansijama i pravnim departmanima doprinosi ukupnom uspehu i rastu gejming kompanije kroz kombinovanje kreativne vizije, uvida u tržište i strateškog poslovnog znanja.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od Business Developer-a se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • Poslovni razvoj
  • Identifikuje i procenjuje potencijalne prilike za partnerstvo, sklapa saveze, razume tržišne trendove, dinamike industrije i strategije generisanja prihoda.
 • Prodaja i pregovori
  • Predstavlja proizvode ili usluge potencijalnim partnerima, obezbeđuje povoljne poslovne ugovore i upravlja složenim ugovornim sporazumima.
 • Analiza i istraživanje tržišta
  • Identifikuje ciljnu publiku i procenjuje konkurenciju, poseduje razvijene analitičke veštine i sposobnost prikupljanja i tumačenja podataka.
  •  
  •  

Soft skills

 • Komunikacija i izgradnja odnosa
  • Vešto prenosi svoje ideje, aktivno sluša druge i neguje saradnju, poseduje razvijene međuljudske veštine.
 • Strateško mišljenje
  • Misli kritički, analizira podatke i procenjuje rizike i potencijalne ishode kako bi doneo/-la informisane odluke.
 • Prilagodljivost i otpornost
  • Fleksibilan/-a i otporan/-a je, prihvata promene, efikasno se kreće kroz izazove, brzo prilagođava strategije, koristi nove prilike i uči iz neuspeha.

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od Business Developer-a se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Sprovodi istraživanje tržišta, analizira trendove u gejming industriji, identifikuje ciljnu publiku i procenjuje konkurenciju.
 • Pomaže u pripremi poslovnih predloga i prezentacija, prikuplja relevantne informacije, kreira vizuelno privlačne materijale i efikasno prenosi ključne ideje investitorima.
 • Pruža podršku u pregovorima o partnerstvu, vodi inicijalne diskusije, pomaže u reviziji ugovora i doprinosi pregovaračkom procesu pod vođstvom mediora i seniora.
 • Sarađuje sa developerima, marketinškim timom, finansijskim i pravnim departmanima, usklađuje poslovne strategije, deli relevantne informacije i doprinosi uspešnosti projekta.

Medior

 • Preuzima vodeću ulogu u inicijativama za razvoj poslovanja, identifikuje potencijalne mogućnosti za partnerstvo, pokreće i održava odnose sa partnerima i vodi pregovore.
 • Razvija i realizuje marketinške strategije sa marketinškim timom, definiše ciljnu publiku, pozicioniranje i poruke, i analizira tržišne trendove.
 • Analizira finansijsku održivost potencijalnih partnerstava i poslovnih poduhvata, procenjuje projekcije prihoda, strukture troškova i povraćaj ulaganja.
 • Mentoriše i vodi juniore, razmenjuje znanje iz gejming industrije, pruža feedback o njihovom radu i pomoć u profesionalnom razvoju.

Senior

 • Razvija i realizuje dugoročne strateške planove za rast kompanije, poseduje razvijene liderske veštine, vodi tim za razvoj poslovanja i strateški ga usmerava.
 • Sklapa partnerstva sa velikim izdavačima, predstavnicima platformi ili tehnološkim partnerima, uspešno pregovara o složenim ugovorima i sporazumima.
 • Identifikuje i procenjuje mogućnosti za širenje tržišta u različitim regionima, razvija strategije za ulazak na novo tržište i uspostavlja partnerstva i kanale distribucije.
 • Predstavlja kompaniju na gejming konferencijama, neguje odnose sa liderima u industriji, u toku je sa trendovima, novim tehnologijama i regulatornim promenama.
BUSINESS DEVELOPER // BIZ SUPPORT //
BUSINESS DEVELOPER // BIZ SUPPORT //

Obrazovanje

Podrška poslovanju u gejming industriji u Srbiji igra ključnu ulogu u održavanju efikasnih operacija. Stručnjaci za poslovnu podršku često poseduju obrazovnu pozadinu iz oblasti poslovnog menadžmenta, ekonomije ili srodnih disciplina.

Fakulteti poput Ekonomskog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka pružaju teorijsku osnovu, ali se stručnost dodatno razvija kroz praksu u gejming kompanijama. Poznavanje industrije, analitičke veštine i sposobnost rešavanja problema su ključni. Edukacija u oblasti digitalnog marketinga, menadžmenta projekata ili informacionih sistema takođe može biti korisna za sticanje relevantnih veština u podršci poslovanju gejming industrije.

Resursi

Knjige

 • “The Business of Gaming” – David Wesley
 • “Video Game Marketing and PR: Vol. 1” – Scott Steinberg
 • “The Business of eSports” – William Collis, Brett Abarbanel
 • “Virtual Economies: Design and Analysis” – Vili Lehdonvirta, Edward Castronova
 • “Console Wars” – Blake J. Harris

Pojedinci

 • Daniel Ahmad (@ZhugeEX)
 • David Dague (@DeeJ_BNG)
 • Geoff Keighley (@geoffkeighley)
 • Amy Hennig (@amy_hennig)
 • Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic)

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Debatni klub Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje 11. aprila sa početkom u 18 časova u prostorijama Matematičkog fakulteta (Svetog Nikole 39) javnu debatu i panel diskusiju “Ovaj dom bi uveo video igre u obaveznu lektiru”
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
BUSINESS DEVELOPER // BIZ SUPPORT //
BUSINESS DEVELOPER // BIZ SUPPORT //