Community Manager

Community Manager je most između studija za razvoj video-igara i zajednice igrača. Primarna uloga mu/joj je da se angažuje oko igrača, gradi odnose sa njima i neguje pozitivnu i inkluzivnu zajednicu. Pojavljuje se kao javno lice igre, komunicirajući sa igračima preko različitih platformi, kao što su forumi, društvene mreže i strimovi. Saopštava novosti, prikuplja feedback i rešava probleme igrača, obezbeđujući da se glas zajednice čuje i da su njihove potrebe zadovoljene.

Community Manager takođe igra ključnu ulogu u organizovanju događaja, turnira i takmičenja, okupljajući igrače i stvarajući osećaj prijateljstva unutar zajednice. Sarađuje sa developerima kako bi preneo/-la feedback i sugestije igrača i pomogao/-la da se oblikuje budući pravac igre. Pored toga, služi kao izvor informacija, jer obaveštava zajednicu o predstojećim sadržajima, patch-evima i fix-ovima, i neguju transparentan i poverljiv odnos između igrača i studija. Vešt i posvećen Community Manager je od suštinskog značaja za negovanje živahne i angažovane zajednice igrača i podstiče uspeh igre i snažan osećaj pripadnosti među igračima.

Alati

Hootsuite

Salesforce

Discourse

WordPress

Trello

Google Analytics

Slack

OBS Studio

Discord

Saradnja sa drugim timovima

Uloga Community Manager-a uključuje saradnju sa raznim drugim pozicijama u gejming industriji. Neophodno je da blisko sarađuje sa gejm dizajnerima, producentima i programerima. Community Manager mora efikasno da saopštava feedback i sugestije igrača, obezbeđujući da developeri razumeju šta igrači žele i šta im treba. Ova saradnja pomaže developerima da daju prioritet feature-ima i update-ima koje zajednica najviše želi.


Community Manager takođe radi sa marketinškim i PR timom kako bi kreirao/-la promotivne materijale, organizovao/-la događaje u zajednici i osigurao/-la doslednu razmenu poruka na svim kanalima. Sarađuje sa timom za korisničku podršku kako bi rešio/-la probleme igrača i žalbe. Pored toga, Community Manager može da radi sa influenserima, Content Creator-ima i drugim članovima zajednice kako bi stvorio/-la zanimljiv sadržaj, negovao/-la odnose i proširio/-la domet igre.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od Community Manager-a se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • Veštine komunikacije
  • Ima odlične pismene i verbalne veštine komunikacije da bi preneo/-la informacije na jasan i koncizan način.
 • Upravljanje društvenim mrežama
  • Razume različite platforme i vešt/-a je u kreiranju zanimljivog sadržaja, upravljanju zajednicama i praćenju razgovora.
 • Rešavanje problema i konflikata
  • Identifikuje i rešava probleme, upravlja teškim ličnostima i održava pozitivno i inkluzivno okruženje u zajednici.

Soft skills

 • Empatija
  • Razume i povezuje se sa osećanjima, iskustvima i perspektivama zajednice, pristupa brigama igrača i feedback-u sa saosećanjem, pruža podršku i pomoć.
 • Prilagodljivost
  • Efikasno radi u okruženju sa brzim tempom i otvoren/-a je za učenje i prihvatanje novih tehnologija, platformi i trendova.
 • Diplomatija
  • Snalazi se u delikatnim situacijama, rešava sukobe i bavi se osetljivim temama sa taktom i profesionalnošću.

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od Community Manager-a se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Aktivno učestvuje u komunikaciji sa zajednicom igrača na različitim platformama, odgovara na pitanja igrača, rešava problema i učestvuje u diskusijama.
 • Piše zanimljive postove na društvenim mrežama i članke na blogu koji odgovara ciljnoj publici i koji su u skladu sa brendom i porukama igre.
 • Ima osnovne veštine u analizi feedback-a od zajednice, prati diskusije i raspoloženja na društvenim mrežama, identifikuje trendove i uobičajene probleme.
 • Pruža osnovnu korisničku podršku i pomaže u rešavanju problema, bavi se žalbama igrača profesionalno, obezbeđuje zadovoljavajuća rešenja i pozitivno iskustvo igrača.

Medior

 • Doprinosi razvoju i sprovođenju strategija za razvoj zajednice, razume tržišne trendove, analizira podatke kako bi identifikovao/-la oblasti za poboljšanje.

 • Planira i sprovodi događaje u zajednici, kako onlajn tako i oflajn, organizuje turnire, prenose uživo, takmičenja i druge interaktivne aktivnosti.
 • Upravlja kriznim situacijama unutar zajednice, drži pod kontrolom osetljive ili kontroverzne teme, upravlja sukobima u zajednici i rešava negativni feedback.
 • Prati i analizira angažovanje, raspoloženje i rast zajednice, piše redovne izveštaje koji pružaju uvid u trenutnu situaciju, identifikuje oblasti za poboljšanje i meri uticaj inicijativa.

Senior

 • Obezbeđuje strateško vođstvo u podsticanju rasta i angažovanja zajednice, dobro razume igru, njenu ciljnu publiku i industriju, razija dugoročne strategije.
 • Efikasno sarađuje sa drugima, usklađuje inicijative sa širim organizacionim ciljevima, zalaže se za potrebe zajednice.
 • Ističe se u svom odgovoru na krizu, upravlja reputacijom firme i osetljivim pitanjima, ublažava potencijalne krize, razvija sveobuhvatan odgovor na krizu.
 • Inovira i eksperimentiše sa novim strategijama i taktikama angažovanja zajednice, istražuje i testira nove tehnologije, platforme, trendove i njihovu primenu.
COMMUNITY MANAGER // MARKETING //
COMMUNITY MANAGER // MARKETING //

Obrazovanje

Marketing timovi u gejming industriji u Srbiji igraju ključnu ulogu u promociji igara, povećanju njihove vidljivosti, ali osmišljavanju različitih strategija za privlačenje što većeg broja korisnika njihove video igre.

Obrazovni put za profesionalce u marketingu uključuju završetak relevantnih fakultetskih programa poput marketinga, poslovnog menadžmenta ili digitalnog marketinga. Fakulteti poput Ekonomskog fakulteta ili Fakulteta organizacionih nauka pružaju teorijsku osnovu, dok se praktične veštine često usavršavaju kroz stvarne projekte ili prakse u gejming kompanijama. Pohađanje specifičnih kurseva o digitalnom marketingu i praćenje najnovijih trendova u gejmingu dodatno obogaćuje obrazovnu pozadinu marketinških stručnjaka.

Resursi

Knjige

 • “The Art of Community: Building the New Age of Participation” – Jono Bacon
 • “Buzzing Communities” – Richard Millington
 • “The Community Manager’s Playbook” – Lauren Perkins
 • “Online Community Management For Dummies” – Deborah Ng
 • “The Social Media Handbook for Community Managers” – Randi Zuckerberg

Pojedinci

 • David Spinks (@DavidSpinks)
 • Rachel Happe (@rhappe)
 • Patrick O’Keefe (@patrickokeefe)
 • Sarah Judd Welch (@sjw)
 • Anil Dash (@anildash)

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Debatni klub Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje 11. aprila sa početkom u 18 časova u prostorijama Matematičkog fakulteta (Svetog Nikole 39) javnu debatu i panel diskusiju “Ovaj dom bi uveo video igre u obaveznu lektiru”
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
COMMUNITY MANAGER // MARKETING //
COMMUNITY MANAGER // MARKETING //