Dizajner zvuka

Dizajner/-ka zvuka je odgovoran/-a za kreiranje i implementaciju svih audio elemenata koji čine zvučni pejzaž igre. Blisko sarađuje sa razvojnim timom igre kako bi osigurao/-la da zvuci odgovaraju gejmpleju i ukupnoj estetici. Ovo uključuje stvaranje zvučnih efekata za sve: od pokreta karaktera i pucanja oružja do ambijentalnog zvuka. Pored toga, takođe može da komponuje i proizvodi originalnu muziku koja prati igru.

Dizajner/-ka zvuka mora dobro razumeti audio inženjering i tehnike audio produkcije. Trebalo bi da je vešt/-a u korišćenju softverskih i hardverskih alata za snimanje, montiranje i miksovanje zvuka. Takođe, treba da bude u stanju da dobro radi pod pritiskom i u kratkim rokovima, jer vremenski rokovi mogu biti prilično zahtevni. Dizajner/-ka zvuka je kreativan/-a, orijentisan/-a na detalje i sposoban/-a da efikasno sarađuje sa drugima kako bi postigao/-la željeni rezultat.

Alati

Pro Tools

Logic Pro X

Reaper

Wwise

FMOD Studio

Unity

Unreal Engine

Adobe Audition

Ableton Live

Saradnja sa drugim timovima

Dizajner/-ka zvuka blisko sarađuje sa drugim članovima razvojnog tima kako bi stvorio/-la privlačno audio iskustvo za igru. Sarađuje sa gejm dizajnerima i artistima kako bi razumeo/-la priču, likove i okruženje igre na osnovu kojih stvara zvuk koji dopunjuje vizuelne aspekte i narativ. Radi i sa programerima kako bi osigurao/-la da je zvuk pravilno integrisan u kod igre, kao i sa testerima da bi potvrdio/-la da zvuk funkcioniše kako je predviđeno.

 

Pored toga, dizajner/-ka zvuka radi sa kompozitorima na stvaranju originalne muzike za igru, i sa glumcima koji daju glasove likovima, čije glasove snima i montira. Takođe sarađuje sa marketinškim timom kako bi pomogao/-la u kreiranju trejlera i promotivnih videa igre. Dizajner/-ka zvuka mora biti u stanju da efikasno komunicira sa drugima i da radi u timskom okruženju kako bi stvorio/-la najbolje moguće iskustvo igranja.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od Dizajnera zvuka se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • Poznavanje audio softvera i hardvera:
  • ima znanje o softverskim alatima i hardverskoj opremi za snimanje, obradu, montiranje i produkciju zvuka.
 • Razumevanje principa dizajna zvuka:
  • dobro razume kako se stvara zvuk, kako se ponaša u različitim okruženjima i kako se njime može manipulisati.
 • Sposobnost implementacije zvuka u igre:
  • integriše zvuk u game engine i razume programske jezike koji se koriste za razvoj video-igara.

Soft skills

 • Kreativnost:
  • smišlja originalne i ubedljive zvuke koji odgovaraju vizuelnim prikazima u igri, razmišlja van okvira i pronalazi jedinstvena rešenja.
 • Uho za detalje:
  • orijentisan/-a je na detalje i ima odlične veštine slušanja kako bi osigurao/-la da je dizajn zvuka visokog kvaliteta i bez grešaka.
 • Timski rad:
  • dobro radi u timskom okruženju, blisko sarađuje sa drugima, efikasno komunicira, konstruktivno prima feedback.

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od Dizajnera zvuka se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Pomaže mediorima i seniorima u kreiranju zvučnih efekata, montiranju i integrisanju zvuka u game engine.
 • Prati dizajn dokumente i uputstva kako bi osigurao/-la da je zvuk u skladu sa ukupnom vizijom dizajna zvuka za igru.
 • Identifikuje i rešava uobičajene probleme sa zvukom koji se javljaju tokom procesa razvoja igre, kao što su klipovanje, distorzija i kašnjenje.
 • Stalno unapređuje svoje veštine i znanje, uči nove softverske alate, prisustvuje radionicama ili konferencijama i prati gejming trendove.

Medior

 • Preuzma liderstvo u raznim zadacima, od kreiranja zvučnih efekata do komponovanja originalne muzike, radi samostalno i preuzma inicijativu.
 • Efikasno sarađuje sa drugima, jasno saopštava svoje ideje i konstruktivno prima feedback kako bi poboljšao/-la svoj rad.
 • Upravlja audio asset-ima, obezbeđuje da su pravilno organizovani i optimizovani za game engine, kreira i održava zvučne biblioteke.
 • Mentor/-ka je juniorima, daje smernice i feedback o njihovom radu, deli svoje znanje i iskustvo kako bi im pomogao/-la da napreduju.

Senior

 • Preuzima vodeću ulogu u projektima dizajna zvuka, blisko sarađuje sa drugima kako bi definisao/-la ukupnu viziju dizajna zvuka i standarde kvaliteta.
 • Obezbeđuje strateško usmerenje timu za dizajn zvuka, razvija planove i procese za poboljšanje efikasnosti rada u dizajnu zvuka.
 • Mentor/-ka je drugim dizajnerima zvuka, pruža im smernice, feedback i podršku kako bi razvili svoje veštine i postigli profesionalne ciljeve.
 • Sarađuje sa kompozitorima ili glasovnim glumcima kako bi se osiguralo da je njihov rad neprimetno integrisan u igru, gradi odnose sa njima.
DIZAJNER ZVUKA // AUDIO //
DIZAJNER ZVUKA // AUDIO //

Obrazovanje

Dizajneri zvuka za igre u Srbiji često oblikuju svoje obrazovanje kombinujući formalni pristup i samoobrazovanje. Početak karijere često uključuje sticanje diplome iz oblasti zvuka, muzike ili srodnih disciplina na domaćim univerzitetima.

Lokalni programi koji su dostupni pružaju osnovno razumevanje audio tehnike, digitalne obrade zvuka i kompozicije, ali zbog specifičnosti gejming industrije, dizajneri zvuka se dodatno usavršavaju kroz različite kurseve, samostalne projekte, itd. Saradnja sa timovima unutar gejming zajednice omogućava praktično znanje i iskustvo. Ovo omogućava stvaranje veza unutar domaće gejming zajednice i prilagođavanje globalnim trendovima.

Dizajneri zvuka često dolaze iz drugih srodnih industrija kao što su filmska ili muzička, tako da je i obrazovanje i znanje koje se stekne kroz iskustvo u tim oblastima takođe veoma značajno.

Resursi

Knjige

 • “The Game Audio Tutorial” – Richard Stevens, Dave Raybould
 • “Game Audio Programming 2” – Guy Somberg
 • “The Essential Guide to Game Audio” – Steve Horowitz, Scott Looney
 • “Music and Sound in Games: From the 8-bit Era to the Modern Era” – Retrospekt
 • “Interactive Composition: Strategies Using Ableton Live and Max for Live” – V. J. Manzo

Pojedinci

 • Akash Thakkar (@AkashThakkar)
 • Karen Collins (@GamiAudio)
 • Chase Bethea (@chasebethea)
 • Damian Kastbauer (@lostlab)
 • Matthew Marteinsson (@mattesque)

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Pažnja studentima koji završavaju studije, nedavnim diplomcima i budućim razvojnim programerima igara: Da li ste spremni da ostavite svoj trag u industriji video igara? Vaše putovanje u razvoj igara počinje ovde!
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
DIZAJNER ZVUKA // AUDIO //
DIZAJNER ZVUKA // AUDIO //