Employer Branding Manager

Uloga Employer Branding Manager-a u gejming kompaniji je ključna za privlačenje i zadržavanje vrhunskih talenata. Odgovoran/-a je za kreiranje i promociju brenda kompanije, koji obuhvata njenu kulturu, vrednosti i ukupnu reputaciju u gejming industriji. Blisko sarađuje sa timovima za ljudske resurse i marketing kako bi razvio/-la strategije koje poboljšavaju imidž kompanije kao poželjnog radnog mesta, kako interno tako i eksterno.


Employer Branding Manager je vešt/-a u razumevanju jedinstvenih potreba gejming zajednice. Kreira i sprovodi kampanje za zapošljavanje, ističući uzbudljive projekte kompanije, radno okruženje koje pruža podršku i mogućnosti za razvoj karijere. Ovo uključuje korišćenje različitih platformi, kao što su društvene mreže, i događaje u industriji da bi se prikazala vrednost koju kompanija nudi. Pored toga, Employer Branding Manager osigurava dosledno i pozitivno iskustvo zaposlenih, podstičući snažan osećaj angažovanja među članovima tima. Efikasnim upravljanjem brendom Employer Branding Manager pomaže kompaniji da privuče i zadrži talentovane pojedince koji su strastveni po pitanju gejminga i usklađeni sa misijom kompanije.

Alati

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

Hootsuite

ZipRecruiter

Salesforce ATS

Trello

Google Analytics

Mailchimp

Saradnja sa drugim timovima

Employer Branding Manager sarađuje sa različitim pozicijama kako bi izgradio/-la i održao/-la snažan brend. Prvo, blisko sarađuje sa timom za ljudske resurse (HR) kako bi uskladio/-la strategije zapošljavanja sa ukupnim ciljevima kompanije za zapošljavanje talenata. Pruža dragocene uvide u ciljnu grupu talenata i sarađuje sa HR-om na razvoju opisa poslova, definisanju ličnosti kandidata i kreiranju ubedljivih kampanja za zapošljavanje. Razumevanjem specifičnih potreba i težnji potencijalnih kandidata, Employer Branding Manager pomaže HR-u da privuče i angažuje prave talente za kompaniju. Ovom timu, takođe, pruža podršku u internim procesima koji se tiču dizajna iskustva zaposlenih, njihovog razvoja i napredovanja.


Potom, Employer Branding Manager sarađuje sa timom za marketing kako bi obezbedio/-la doslednu razmenu poruka i vizuelno predstavljanje brenda. Pruža uvid o brending materijalima, kao što su veb stranica „Careers/Jobs”, sadržaj društvenih mreža i promotivni materijali za događaje u industriji. U saradnji sa marketinškim timom, Employer Branding Manager koristi svoju stručnost u razumevanju zajednice i efektivno komunicira vrednosti, kulturu i mogućnosti kompanije. Radi na kreativnim kampanjama za kreiranje percepcije i angažovanju kandidata da se prijave. Ova saradnja pomaže u stvaranju pozitivnog i privlačnog imidža brenda poslodavca koji rezonuje sa ciljnom publikom i izdvaja kompaniju od konkurenata u gejming industriji.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od Character artista se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • Stručnost za brendiranje i marketing
  • Dobro razume kako kreirati i promovisati brend, razviti ubedljive poruke i koristiti različite marketinške kanale.
 • Veštine komunikacije i pisanja
  • Artikuliše vrednosti, kulturu i mogućnosti kompanije na jasan i ubedljiv način, piše zanimljive opise poslova.
 • Analiza podataka i izveštavanje
  • Prati i analizira metriku zapošljavanja, feedback zaposlenih i tržišne trendove, tumači podatke i identifikuje obrasce.

Soft skills

 • Izgradnja odnosa i saradnja
  • Sarađuje sa drugima da bi razumeo/-la kulturu, vrednosti i mogućnosti kompanije, ima odlične međuljudske veštine.
 • Kreativnost i inovativnost
  • Smišlja inovativne ideje kako bi se brend kompanije istakao na konkurentskom tržištu, razvija jedinstvene kampanje za regrutaciju.
 • Prilagodljivost i fleksibilnost
  • Prati promene i trendove u nastajanju, isprobava nove strategije, prilagođava pristup regrutovanju i prihvata nove tehnologije i platforme.
  •  

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od Character artista se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Pomaže u razvoju i sprovođenju kampanja za zapošljavanje koje promovišu brend, kreira vizuelno privlačne materijale i upravlja kampanjama na različitim platformama.
 • Sprovodi istraživanje i analizu tržišta kako bi identifikovao/-la trendove u zapošljavanju, koristi različite alate za prikupljanje uvida, praćenje metrike i analizu podataka.
 • Usklađuje strategije zapošljavanja sa ciljevima brenda, efikasno sarađuje kako bi razvio/-la kampanje za zapošljavanje, na društvenim mrežama promoviše brend.
 • Podržava interne inicijative i komunikaciju, piše interni newsletter, piše copy za interne kampanje.

Medior

 • Samostalno vodi inicijative za brendiranje, razvija i nadgleda inovativne kampanje za zapošljavanje, kreira sveobuhvatne planove projekata.

 • Meri i analizira efikasnost brendiranja, koristi analitičke alate i tehnike za praćenje i tumačenje metrike zapošljavanja, feedback-a zaposlenih i tržišnih trendova.
 • Vešt/-a je u razvoju i primeni internih komunikacionih inicijativa kako bi poboljšao/-la angažovanje zaposlenih i negovao/-la pozitivnu kulturu kompanije.
 • Sarađuje sa partnerima i influenserima kako bi povećao/-la domet i uticaj brenda, uspostavlja partnerstava sa univerzitetima, udruženjima i zajednicama.

Senior

 • Razvija sveobuhvatne, dugoročne strategije brenda usklađene sa opštim poslovnim ciljevima kompanije, dobro razume gejming industriju i konkurenciju.
 • Vodi i podstiče transformaciju brendiranja, procenjuje trenutno stanja brenda, identifikuje oblasti za poboljšanje.
 • Ima odlične liderske veštine, efikasno sarađuje kako bi dobio/-la podršku i resurse za inicijative za brendiranje, usklađuje strategije sa ciljevima kompanije.
 • Prati trendove u industriji, nove tehnologije i najbolje prakse u brendiranju, primenjuje inovativne pristupe, osigurava da brend ostane konkurentan i relevantan.
EMPLOYER BRANDING SPECIALIST // BIZ SUPPORT //
EMPLOYER BRANDING SPECIALIST // BIZ SUPPORT //

Obrazovanje

Podrška poslovanju u gejming industriji u Srbiji igra ključnu ulogu u održavanju efikasnih operacija. Stručnjaci za poslovnu podršku često poseduju obrazovnu pozadinu iz oblasti poslovnog menadžmenta, ekonomije ili srodnih disciplina.

Fakulteti poput Ekonomskog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka pružaju teorijsku osnovu, ali se stručnost dodatno razvija kroz praksu u gejming kompanijama. Poznavanje industrije, analitičke veštine i sposobnost rešavanja problema su ključni. Edukacija u oblasti digitalnog marketinga, menadžmenta projekata ili informacionih sistema takođe može biti korisna za sticanje relevantnih veština u podršci poslovanju gejming industrije.

Resursi

Knjige

 • “Talent Chooses You: Hire Better with Employer Branding” – James Ellis

 • “Employer Branding For Dummies” – Richard Mosley and Lars Schmidt
 • “The Employer Brand Handbook” – Brett Minchington
 • “Employer Branding” – Jörgen Sundberg
 • “The Talent Brand” – Mark Schumann, Libby Sartain

Pojedinci

 • Jörgen Sundberg (@jorgensundberg)
 • Richard Mosley (@richardmosley)
 • Charlotte Marshall (@CharMarshall83)
 • Carmen Collins (@CShirkeyCollins)
 • Susanna Rantanen (@rantanensusanna)

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Debatni klub Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje 11. aprila sa početkom u 18 časova u prostorijama Matematičkog fakulteta (Svetog Nikole 39) javnu debatu i panel diskusiju “Ovaj dom bi uveo video igre u obaveznu lektiru”
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
EMPLOYER BRANDING SPECIALIST // BIZ SUPPORT //
EMPLOYER BRANDING SPECIALIST // BIZ SUPPORT //