Foley Artist

Foley Artist je član tima za dizajn zvuka i odgovoran/-a je za kreiranje i snimanje različitih zvučnih efekata koji oživljavaju svet video-igara. Koristeći širok spektar objekata i rekvizita, Foley Artist pedantno rekonstruiše zvukove koji odgovaraju akcijama i pokretima likova i objekata u igri. Bilo da se radi o koracima, udarima oružja ili zvucima iz okoline, poput šuštanja lišća ili udaranja talasa, Foley Artist koristi svoju kreativnost i tehničku stručnost kako bi poboljšao/-la imerziju igrača.


Opremljen/-a oštrim sluhom i podrobnim razumevanjem toga kako zvuci doprinose celokupnom iskustvu igranja, Foley Artist blisko sarađuje sa audio timom i programerima igara. Pažljivo analizira vizuelne elemente igre, mehanike i narativ kako bi odredio/-la prave zvukove za svaku akciju i interakciju. Eksperimentiše sa različitim materijalima i tehnikama, snimajući i manipulišući zvučnim efektima u kontrolisanom studijskom okruženju kako bi se uverio/-la da odgovaraju estetici igre i poboljšavaju emocionalni angažman igrača. Rad Foley Artist-a je ključan u stvaranju impresivnog audio iskustva koje dodaje dubinu, realizam i uzbuđenje virtuelnom svetu, čineći ga zaista živim za igrače.

Alati

Pro Tools

Reaper

Nuendo

Ableton Live

Logic Pro

Cubase

Sound Forge

Audacity

Adobe Audition

Saradnja sa drugim timovima

Foley Artist blisko sarađuje sa raznim drugim pozicijama u gejming industriji kako bi obezbedio/-la kohezivno i upečatljivo iskustvo igranja. Na prvom mestu, sarađuje sa audio timom, uključujući dizajnere zvuka i audio inženjere, kako bi razumeo/-la ukupnu viziju zvuka igre. Foley Artist dobija uputstva o željenom tonu, stilu i emocionalnom uticaju zvuka, što mu/joj omogućava da prilagodi svoje zvučne efekte kako bi upotpunio/-la estetiku igre.

 

Pored toga, Foley Artist komunicira sa programerima i animatorima kako bi sinhronizovao/-la zvučne efekte sa radnjama i pokretima u igri. Koordinira sa animatorima kako bi razumeo/-la vreme i intenzitet kretanja likova, napada i interakcija. Ova saradnja osigurava da Foley Artist može precizno da rekonstruiše i tempira zvučne efekte tako da odgovaraju događajima na ekranu, što rezultira besprekornom integracijom audio i vizuelnih elemenata. Radeći sa drugim pozicijama, Foley Artist doprinosi kohezivnom audio-vizuelnom iskustvu koje poboljšava igru, uvlači igrače u virtuelni svet i pojačava ukupni narativni i emocionalni efekat igre.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od Foley Artista se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • Snimanje i montaža zvuka:
  • podrobno poznaje i koristi profesionalni audio softver i hardver za snimanje i manipulaciju audio snimcima.
 • Poznavanje foley tehnika:
  • vešt/-a je u korišćenju različitih predmeta i materijala za stvaranje širokog spektra zvukova.
 • Uho za detalje:
  • ima oštro uho da precizno reprodukuje zvukove koji odgovaraju radnjama i interakcijama koje se dešavaju na ekranu.

Soft skills

 • Kreativnost:
  • razmišlja van okvira i pronalazi inovativne načine da kreira zvukove koristeći svakodnevne predmete i materijale.
 • Saradnja:
  • efikasno komunicira i sarađuje da bi razumeo/-la viziju i zahteve zvuka u igri, aktivno učestvuje u diskusijama i deli ideje.
 • Upravljanje vremenom:
  • radi u kratkim rokovima, prioritizuje zadatke, efikasno planira svoj rad, istovremeno radi na više projekata.

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od Foley Artista se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Kreira različite osnovne zvučne efekte koristeći foley tehnike, snima i montira zvukove poput koraka, interakcije objekata i osnovnih zvukova okoline. 
 • Posvećuje veliku pažnju detaljima i teži preciznosti u svom radu, pažljivo posmatra vizuelne elemente da bi obezbedio/-la da su zvučni efekti u skladu sa njima.
 • Ima dobro razumevanje tehničkih aspekata snimanja i montaže zvuka, poseduje i razvija dalje znanja koje omogućavaju da radi efikasno.
 • Sarađuje sa drugima i saopštava svoje ideje, aktivno učestvuje u timskim diskusijama, traži feedback i doprinosi rešavanju problema. 

Medior

 • Ima napredne veštine u dizajnu zvuka, kreira složene zvučne pejzaže koji uključuju slojeve, miksovanje i manipulisanje različitim zvučnim elementima. 
 • Specijalizuje se u određenim oblastima, kao što su zvuci stvorenja, vozila ili ambijentalni zvuci, razume karakteristike i nijanse izabrane specijalizacije.
 • Efikasno upravlja projektima, postavlja prioritete i poštuje rokove, vodi male timove ili sarađuje sa drugim dizajnerima zvuka, pružajući mentorstvo.
 • Brzo se prilagođava različitim žanrovima igara, umetničkim stilovima i tehničkim ograničenjima, pronalazi kreativna rešenja za željene audio ishode.

Senior

 • Ima napredne veštine u dizajnu zvuka, podrobno razume odnos između zvuka i igre, kreira dinamične i interaktivne zvučne pejzaže.
 • Usmerava i inspiriše mediore i juniore, poseduje dobre liderske veštine i sposobnost da efikasno komunicira i delegira zadatke, pruža konstruktivni feedback.
 • Sarađuju sa drugim timovima, obezbeđuje besprekornu integraciju audio i vizuelnih elemenata, poseduje odlične komunikacijske i međuljudske veštine.
 • Odgovoran/-a je za održavanje najviših standarda kvaliteta, poseduju naprednu tehničku ekspertizu u snimanju, montaži i obradi zvuka i ima kritičko uho za detalje.  
FOLEY ARTIST // AUDIO //
FOLEY ARTIST // AUDIO //

Obrazovanje

Dizajneri zvuka za igre u Srbiji često oblikuju svoje obrazovanje kombinujući formalni pristup i samoobrazovanje. Početak karijere često uključuje sticanje diplome iz oblasti zvuka, muzike ili srodnih disciplina na domaćim univerzitetima.

Lokalni programi koji su dostupni pružaju osnovno razumevanje audio tehnike, digitalne obrade zvuka i kompozicije, ali zbog specifičnosti gejming industrije, dizajneri zvuka se dodatno usavršavaju kroz različite kurseve, samostalne projekte, itd. Saradnja sa timovima unutar gejming zajednice omogućava praktično znanje i iskustvo. Ovo omogućava stvaranje veza unutar domaće gejming zajednice i prilagođavanje globalnim trendovima.

Dizajneri zvuka često dolaze iz drugih srodnih industrija kao što su filmska ili muzička, tako da je i obrazovanje i znanje koje se stekne kroz iskustvo u tim oblastima takođe veoma značajno.

Resursi

Knjige

 • “The Foley Grail” – Vanessa Theme Ament
 • “The Sound Effects Bible” – Ric Viers
 • “Designing Sound for Animation” – Robin Beauchamp
 • “The Game Audio Tutorial” – Richard Stevens, Dave Raybould
 • “Interactive Composition: Strategies Using Ableton Live and Max for Live” – V. J. Manz

Pojedinci

 • Randy Thom (@randythom)
 • Ann Kroeber (@soundmountain)
 • Watson Wu (@WatsonWu)
 • Tim Nielsen (@NielsenSound)
 • Charles Deenen (@SourceSoundInc)

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Pažnja studentima koji završavaju studije, nedavnim diplomcima i budućim razvojnim programerima igara: Da li ste spremni da ostavite svoj trag u industriji video igara? Vaše putovanje u razvoj igara počinje ovde!
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
FOLEY ARTIST // AUDIO //
FOLEY ARTIST // AUDIO //