Glasovni glumac

Glasovni/-a glumac/-ica daje glas i ličnost likovima u video-igrama. Koristi svoj glas da oživi likove i stvori upečatiljivo iskustvo za igrače. Mora biti vešt/-a u prenošenju emocija i oživljavanju likova isključivo kroz korišćenje glasa, jer najčešće nema mogućnost iskazivanja emocija izrazom lica ili govorom tela, mada sa razvojem motion capturing tehnologija i to postaje sve češća mogućnost.

 

Obično radi u studijima za snimanje, gde izvodi svoje replike i blisko sarađuje sa developerima kako bi osigurao/-la da izvedba ispunjava viziju lika. Takođe, može biti uključen/-a u snimanje pokreta, gde glumi pokrete i radnje lika dok snima svoje replike. Mora da bude u stanju da prilagodi svoj nastup tako da odgovara širokom spektru likova i žanrova, od herojskih protagonista do zlikovaca, i od drame do komedije.

Alati

Pro Tools

Audacity

Adobe Audition

Reaper

Logic Pro X

Cubase

GarageBand

TwistedWave

Sound Forge

Saradnja sa drugim timovima

Uloga glasovnog/-e glumca/-ice zahteva blisku saradnju sa drugim pozicijama uključenim u proces razvoja igre. Glasovni/-a glumac/-ica često blisko sarađuje sa programerima i narativnim dizajnerima kako bi razumeo/-la pozadinu i motivaciju lika, kao i ton i atmosferu igre. Takođe, može da sarađuje sa animatorima koji snimaju pokrete kako bi oživeo/-la svoje performanse kroz fizički pokret.

 

Blisko sarađuje sa audio timom kako bi osigurao/-la da su glasovni snimci visokog kvaliteta i da su neprimetno integrisani u igru. Može dati feedback o dizajnu zvuka, predložiti prilagođavanje miksa ili raditi sa audio timom kako bi osigurao/-la da se izvedba snimi na najefikasniji mogući način. Krajnji cilj je da se stvori kohezivno i impresivno iskustvo igranja, gde je igrač potpuno uronjen u priču i likove. Saradnja i komunikacija su ključni za postizanje ovog cilja.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od Glasovnog glumca se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • Glasovna gluma:
  • ima sposobnost prenošenja emocija i oživljavanja likova kroz glas, u stanju je da igra ubedljivo i dosledno niz likova u različitim žanrovima.
 • Vokalne tehnike:
  • razume vokalne tehnike kao što su projekcija, izgovor, pejsing i kontrola daha i održava vokalni kvalitet doslednim tokom dugih sesija.
 • Montiranje zvuka:
  • dobro razume softver i tehnike za montiranje zvuka kako bi osigurao/-la da su snimci najvišeg kvaliteta i da ispunjavaju tehničke zahteve igre.

Soft skills

 • Prilagodljivost:
  • prilagođava svoj performans tako da odgovara različitim likovima, žanrovima i stilovima igre, brzo prelazi iz uloge u ulogu.
 • Saradnja:
  • preuzima uputstva i feedback, saopštava svoje ideje i brige kako bi lik oživeo/-la na najbolji mogući način, timski je igrač.
 • Emocionalni opseg:
  • ima širok emocionalni opseg i sposobnost da ubedljivo prenese različite emocije, efektivno prikazuje emocionalnu dubinu lika. 

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od Glasovnog glumca se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Tumači opise likova, scenarije i priče kako bi razvio/-la čvrsto razumevanje lika kog će glumiti, analizira ličnost lika, motivaciju i emocionalna stanja.
 • Poseduje pristojan vokalni opseg i sposobnost da modulira svoj glas, eksperimentiše sa različitim tonovima, akcentima i obrascima govora.
 • Ima veštine analitičkog čitanja scenarija, razume tempo, naglasak i nameravane emocije, a ima i sposobnost hladnog čitanja za brzu procenu karaktera.
 • Otvoren/-a je za povratne informacije, uključuje promene u svoj performans i pokazuje spremnost da sarađuje sa drugima.

Medior

 • Ima sposobnost da glumi različite uloge i široki spektar tipova, od heroja do čudnih sporednih likova, održava dosledan kvalitet vokala i karakterizaciju.
 • Ima podrobno razumevanje emocionalnog opsega i sposobnost da efikasno prenese nijansirane emocije, unosi suptilne nijanse u svoje izvedbe.
 • Improvizuje i sposoban/-a je da se brzo prilagodi promenama, samostalno razmišlja, donosi kreativne izbore, unosi spontanost i svežinu u svoje likove.
 • Razume gejming industriju, informisan/-a je o trendovima, popularnim žanrovima, aktivno se umrežava unutar industrije, gradi odnose sa developerima.

Senior

 • Ima podrobno razumevanje razvoja likova i sposoban/-a je da prikaže složene, višedimenzionalne likove i u njih unese dubinu, nijanse i autentičnost.
 • Može preuzeti vodeću ulogu u režiji glasa ili obučavanju drugih glasovnih glumaca, daje smernice, konstruktivni feedback i podršku.
 • Poseduje veštinu prilagođavanja akcenta u svrhe lokalizacije, ubedljivo nastupa na različitim dijalektima kako bi zadovoljio/-la različite regionalne verzije igre. 
 • Dosledno i kvalitetno glumi, ispunjava zahteve sa profesionalizmom i pouzdanošću, efikasno upravlja vremenom, nosi se sa izazovima tokom snimanja.
GLASOVNI GLUMAC // AUDIO //
GLASOVNI GLUMAC // AUDIO //

Obrazovanje

Dizajneri zvuka za igre u Srbiji često oblikuju svoje obrazovanje kombinujući formalni pristup i samoobrazovanje. Početak karijere često uključuje sticanje diplome iz oblasti zvuka, muzike ili srodnih disciplina na domaćim univerzitetima.

Lokalni programi koji su dostupni pružaju osnovno razumevanje audio tehnike, digitalne obrade zvuka i kompozicije, ali zbog specifičnosti gejming industrije, dizajneri zvuka se dodatno usavršavaju kroz različite kurseve, samostalne projekte, itd. Saradnja sa timovima unutar gejming zajednice omogućava praktično znanje i iskustvo. Ovo omogućava stvaranje veza unutar domaće gejming zajednice i prilagođavanje globalnim trendovima.

Dizajneri zvuka često dolaze iz drugih srodnih industrija kao što su filmska ili muzička, tako da je i obrazovanje i znanje koje se stekne kroz iskustvo u tim oblastima takođe veoma značajno.

Resursi

Knjige

 • “The Art of Voice Acting” – James Alburger
 •  
  • “Voice Over Voice Actor: What It’s Like Behind the Mic” – Yuri Lowenthal, Tara Platt
  • “The Voice Actor’s Toolkit” – Chris Wagner
  • “The Sound Advice Encyclopedia of Voice-Over & the Business of Being a Working Talent” – Kate McClanaghan, Jeff Finney
  • “The Business of Voice Over” – James R. Alburger, Penny Abshir

Pojedinci

 • Dee Bradley Baker (@DeeBradleyBaker) 
 • Tara Platt (@TaraPlatt) 
 • Yuri Lowenthal (@UnrealYuri)
 • Crispin Freeman (@CrispinFreeman) 
 • Elaine Clark (@ElaineClark) 

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Debatni klub Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje 11. aprila sa početkom u 18 časova u prostorijama Matematičkog fakulteta (Svetog Nikole 39) javnu debatu i panel diskusiju “Ovaj dom bi uveo video igre u obaveznu lektiru”
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
GLASOVNI GLUMAC // AUDIO //
GLASOVNI GLUMAC // AUDIO //