Learning and Development Specialist

Learning and Development Specialist je specijalizovan/-a za kreiranje i implementaciju programa obuke u gejming industriji. Odgovoran/-a je za dizajniranje i dostavljanje obrazovnih materijala i resursa koji poboljšavaju veštine i znanje development tima. Primarni fokus mu/joj je da podstiče kontinuirano učenje i rast među programerima, dizajnerima, artistima i drugim članovima tima.


Uloga Learning and Development Specialist-a podrazumeva nekoliko ključnih odgovornosti. Saradnja je važna kako bi procenio/-la potrebe za obukom development tima i identifikovao/-la oblasti za poboljšanje. Na osnovu ovih procena, Learning and Development Specialist razvija i sprovodi prilagođene programe obuke, radionice i seminare koji se bave specifičnim nedostacima u veštinama i promovišu najbolje prakse u razvoju igara. Takođe, koristi niz nastavnih metoda, kao što su moduli za e-učenje, praktične radionice i grupne diskusije, kako bi efikasno uključio/-la i obrazovao/-la učesnike. Pored toga, prati i procenjuje efikasnost inicijativa za obuku, prikupljajući feedback od učesnika i praveći neophodna prilagođavanja kako bi optimizovao/-la iskustvo učenja.

Alati

Moodle

Adobe Captivate

Adobe Premiere Pro

Oculus VR

Trello

Bunchball Nitro

Google Analytics

Slack

Degreed

Saradnja sa drugim timovima

Learning and Development Specialist ima važnu ulogu u gejming industriji zato što osmišljava i sprovodi programe obuke za zaposlene. Fokusira se na razvijanje veština i znanja pojedinaca uključenih u različite aspekte pravljenja igara. Blisko sarađuje sa gejm dizajnerima, programerima, artistima i drugim profesionalcima kako bi identifikovao/-la potrebe za obukom i kreirao/-la efikasna rešenja za učenje. Na primer, može da dizajnira radionice ili onlajn kurseve kako bi unapredio/-la tehničke veštine, kao što su kodiranje ili dizajn, kao i meke veštine, kao što su timski rad i komunikacija.


Pored toga, Learning and Development Specialist može doprineti opštem poboljšanju kvaliteta igre i korisničkog iskustva. Procenjujući potrebe za obukom timova za korisničku podršku, može da osmisli programe kako bi poboljšao/-la njihovu sposobnost da efikasno rešavaju upite igrača. Može da sarađuje sa testerima igara i profesionalcima za osiguranje kvaliteta kako bi razvio/-la module za obuku koji poboljšavaju identifikaciju bagova i izveštavanje o njima, što dovodi do boljih finalnih proizvoda. Promovišući kontinuirano učenje i razvoj veština u gejming industriji, Learning and Development Specialist pomaže u negovanju kulture inovacija i izvrsnosti, od čega na kraju imaju koristi i developeri i igrači.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od Learning and Development Specialista se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • Dizajn instrukcija:
  • analizira potrebe za obukom, kreira ciljeve učenja, dizajnira delotvorne materijale za obuku i bira odgovarajuće nastavne metode.
 • Poznavanje gejming industrije:
  • poznaje različite žanrove igara, platforme za igre, trendove u industriji, proces razvoja igara i QA.
 • Tehničke veštine:
  • kreira interaktivne i zanimljive materijale za obuku, prati napredak i procenjuje efikasnost programa obuke, kreira vizuelno privlačni i interaktivni sadržaj.

Soft skills

 • Komunikacija:
  • efikasno komunicira kako bi razumeo/-la potrebe developera i zahteve za obukom, u stanju je da prenese složene koncepte na jasan i koncizan način.
 • Prilagodljivost:
  • prilagodljiv/-a je i fleksibilan/-a u svom pristupu obuci, brzo uči kako bi dizajnirao/-la relevantne i aktuelne programe obuke.
 • Saradnja:
  • efikasno sarađuje i gradi pozitivne odnose sa kolegama, prikuplja potrebne informacije i uvide za dizajniranje delotvornih programa obuke.

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od Learning and Development Specialista se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Sprovodi analizu potreba, prikuplja informacije da bi identifikovao/-la potrebe za obukom, sprovodi ankete, intervjue i procenjuje nedostatke u veštinama.
 • Doprinesi razvoju nastavnog plana i programa, dizajnira ciljeva učenja, kreira materijale za obuku, strukturira sadržaj kursa, organizuje informacije logično i koherentno.
 • Efikasno izvodi sesije obuke, vodi radionice, pravi module za e-učenje, poseduje dobre veštine prezentacije i sposobnost da prilagodi svoj stil različitim nivoima veština.
 • U stanju je da proceni efikasnost programa obuke i pruži feedback, procenjuje uticaj obuke na radni učinak, analizira feedback i koristi različite metode evaluacije.

Medior

 • Razume principe dizajna nastave, u stanju je da samostalno dizajnira i razvija sveobuhvatne programe obuke, sprovodi temeljne procene potreba.
 • Gradi i održava pozitivne odnose, efikasno komunicira kako bi razumeo/-la zahteve za obukom i uskladio/-la inicijative za obuku sa ciljevima kompanije.
 • Koristi sisteme za upravljanje učenjem (LMS), autorske alate, virtuelnu realnost (VR) ili augmentovanu realnost (AR) i druge inovativne tehnologije za poboljšanje učenja. 
 • Vešt/-a je u proceni efikasnosti programa obuke i stalno ih poboljšava, analizira podatke o obuci, sprovodi procenu nakon obuke, prikuplja feedback i analizira rezultate evaluacije

Senior

 • Strateški razmišlja i u stanju je da razvije i sprovede strategije učenja usklađene sa ciljevima kompanije, kreira dugoročne planove obuka i nadgleda njihovu implementaciju.
 • Pruža smernice i mentorstvo drugima, deli svoje znanje i stručnost, pruža feedback i podršku, neguje kulturu kontinuiranog učenja i razvoja unutar tima. 
 • Usklađuje edukativne inicijative sa poslovnim potrebama, obezbeđuje da su programi obuke neprimetno integrisani u širi organizacioni kontekst.
 • U toku je sa industrijskim trendovima, istraživanjima i novim tehnologijama u vezi sa učenjem i razvojem u gejming industrij, istražuje i integriše inovativne metode učenja.
LEARNING AND DEVELOPMENT SPECIALIST // BIZ SUPPORT //
LEARNING AND DEVELOPMENT SPECIALIST // BIZ SUPPORT //

Obrazovanje

Podrška poslovanju u gejming industriji u Srbiji igra ključnu ulogu u održavanju efikasnih operacija. Stručnjaci za poslovnu podršku često poseduju obrazovnu pozadinu iz oblasti poslovnog menadžmenta, ekonomije ili srodnih disciplina.

Fakulteti poput Ekonomskog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka pružaju teorijsku osnovu, ali se stručnost dodatno razvija kroz praksu u gejming kompanijama. Poznavanje industrije, analitičke veštine i sposobnost rešavanja problema su ključni. Edukacija u oblasti digitalnog marketinga, menadžmenta projekata ili informacionih sistema takođe može biti korisna za sticanje relevantnih veština u podršci poslovanju gejming industrije.

Resursi

Knjige

 • “Design for How People Learn” – Julie Dirksen
 • “The Gamification of Learning and Instruction” – Karl M. Kapp
 • “Telling Ain’t Training” – Harold D. Stolovitch, Erica J. Keeps
 • “E-Learning by Design” – William Horton
 • “The Art of Game Design: A Book of Lenses” – Jesse Schell

Pojedinci

 • Jane Bozarth (@JaneBozarth)
 • Connie Malamed (@elearningcoach)
 • Karl Kapp (@kkapp)
 • Clark Quinn (@quinnovator)
 • Trish Uhl (@trishuhl)

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Pažnja studentima koji završavaju studije, nedavnim diplomcima i budućim razvojnim programerima igara: Da li ste spremni da ostavite svoj trag u industriji video igara? Vaše putovanje u razvoj igara počinje ovde!
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
LEARNING AND DEVELOPMENT SPECIALIST // BIZ SUPPORT //
LEARNING AND DEVELOPMENT SPECIALIST // BIZ SUPPORT //