Lighting Artist

Lighting Artist je odgovoran/-a za kreiranje i implementaciju realističnih i vizuelno upečatljivih svetlosnih efekata u okruženju igre. Primarni cilj mu/joj je da poboljša ukupnu vizuelnu privlačnost igre manipulisanjem svetlom i senkama kako bi stvorio/-la impresivnu i zadivljujuću atmosferu. Sa dubokim razumevanjem fizike svetlosti i umetničkim senzibilitetom, Lighting Artist pedantno dizajnira i postavlja izvore svetlosti, određuje njihov intenzitet, boju i pravac, i prilagođava senke i refleksije kako bi oživeo/-la virtuelne svetove.

Lighting Artist blisko sarađuje sa Art Director-om i Level Designer-ima kako bi osigurao/-la da je osvetljenje u skladu sa željenim raspoloženjem i naracijom svake scene. Pažljivo razmatra doba dana, vremenske uslove i arhitektonske elemente virtuelnog sveta kako bi postigao/-la koherentnu i uverljivu šemu osvetljenja. Pored toga, često koristi napredne tehnike, kao što su sistemi dinamičkog osvetljenja i globalno osvetljenje, kako bi simulirao/-la realistično ponašanje svetlosti i postigao/-la viši nivo imerzije. Doprinos Lighting Artist-a je ključan u oblikovanju emocionalnog iskustva igrača i naglašavanju važnih elemenata igre, jer poboljšava ukupnu vizuelnu vernost i efekat igre.

Alati

Autodesk 3ds Max

Unreal Engine

Unity

Maya

Substance Painter

Houdini

Blender

Adobe Photoshop

Marmoset Toolbag

Saradnja sa drugim timovima

Lighting Artist blisko sarađuje sa raznim drugim pozicijama u gejming industriji kako bi igračima pružio/-la kohezivno i vizuelno zadivljujuće iskustvo. Ključna saradnja je sa Art Director-om, koji/-a pruža kreativnu viziju i pravac za vizuelni stil igre. Lighting Artist blisko sarađuje sa njim/njom kako bi razumeo željeno raspoloženje, atmosferu i estetiku, prevodeći te koncepte u efikasne strategije osvetljenja. Dobija feedback i uputstva od Art Director-a kako bi osigurao/-la da je osvetljenje u skladu sa celokupnom umetničkom vizijom.

Lighting Artist, takođe, sarađuje sa Level Designer-ima i Environment Artist-ima kako bi osigurao/-la da osvetljenje podržava i poboljšava iskustvo igranja. Oni zajedno rade na razumevanju rasporeda i dizajna okruženja za igru, identifikujući ključne oblasti koje zahtevaju posebnu pažnju. Kroz blisku komunikaciju i iteraciju, Lighting Artist obezbeđuje da osvetljenje dopuni dizajn nivoa, usmeravajući pažnju igrača i poboljšavajući celokupnu imerziju. Pored toga, sarađuje sa Technical Artist-ima i programerima kako bi primenio/-la napredne tehnike osvetljenja i optimizovao/-la performanse sistema osvetljenja, obezbeđujući besprekornu integraciju u game engine. Bliskom saradnjom sa ovim pozicijama Lighting Artist doprinosi stvaranju vizuelno kohezivnog i zanimljivog iskustva igre.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od Character artista se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • Tehnike osvetljenja:
  • vešt/-a je u kreiranju realističnih i privlačnih osvetljenja, poznaje izvore svetlosti, senke, refleksije i globalno osvetljenje i manipuliše osvetljenjem.
 • Poznavanje softvera:
  • vešto koristi softver i njegove mogućnosti za kreiranje i implementaciju svetlosnih efekata.
 • Rešavanje problema i optimizacija:
  • pronalazi rešenja za probleme u vezi sa osvetljenjem i održava vizuelni kvalitet uz ispunjavanje zahteva za performanse igre.

Soft skills

 • Saradnja i komunikacija:
  • razume i prevodi kreativnu viziju, pruža i prima feedback, artikuliše svoje ideje, aktivno sluša druge i prilagođava svoj rad.
 • Oko za detalje:
  • analizira kako svetlost stupa u interakciju sa okruženjem, teksturama i likovima unutar igre, obraća pažnje na nijanse, tačno prikazuje senke i refleksije.
 • Kreativnost i prilagodljivost:
  • smišlja inovativna rešenja za osvetljenje koja poboljšavaju igru, prilagođava se različitim umetničkim stilovima, okruženjima i ograničenjima.

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od Character artista se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Izvršava zadatke u vezi sa osvetljenjem pod vođstvom supervizora, razume principe i tehnike osvetljenja i u stanju je da ih implementira u okruženjima igre. 
 • Prati i tumači uputstva koja dobija, u stanju je da razume i primeni željeno raspoloženje, atmosferu i vizuelni stil u svom radu i prilagođava se specifičnim umetničkim stilovima.
 • Otvoren/-a je za učenje od iskusnijih članova tima, efikasno komunicira sa njima, aktivno traži feedback i uči koje su najbolje prakse u industriji.
 • Proaktivan/-a je u identifikovanju i rešavanju tehničkih izazova koji se mogu pojaviti tokom procesa implementacije osvetljenja, optimizuje podešavanja osvetljenja za performanse.

Medior

 • Samostalno projektuje i implementira podešavanja osvetljenja, razume napredne tehnike i najbolje prakse u industriji, kreira vizuelno privlačne šeme osvetljenja.
 • Donosi umetničke odluke i doprinosi ukupnom umetničkom pravcu projekta, razume narativne i emocionalne ciljeve igre i u stanju je da uskladi svoje izbore sa njima. 
 • Poseduje odlične tehničke veštine i može da identifikuje i reši tehničke izazove u vezi sa osvetljenjem, kao što su optimizacija performansi ili problemi sa kompatibilnošću.
 • Pruža smernice i mentorstvo juniorima, deli svoje znanje i pomaže im da napreduju, aktivno doprinosi pozitivnom i saradničkom radnom okruženju.

Senior

 • Demonstrira umetničko vođstvo i pruža jasan pravac timu, podrobno razume principe osvetljenja, estetiku i trendove u industriji, i efikasno prenosi umetničku viziju.
 • Ističe se u primeni naprednih tehnika osvetljenja i pomera granice vizuelnog kvaliteta, poznaje najsavremenije tehnologije osvetljenja i tehnike renderovanja.
 • Ima odlične komunikacijske i međuljudske veštine, efikasno komunicira zahteve, daje smernice i usklađuje rešenja sa tehničkim ograničenjima i umetničkim ciljevima. 
 • Igra ključnu ulogu u mentorstvu i razvoju tima, pruža konstruktivni feedback i deli svoju stručnost kako bi pomogao/-la drugima da rastu i napreduju. 
LIGHTING ARTIST // TECH ART //
LIGHTING ARTIST // TECH ART //

Obrazovanje

Gejm artisti su zaduženi za sve ono što je u igri vidljivo – karakteri, vozila, okruženje, scenografija, materijali, korisnički interfejs, animacije, trejleri, kocept art, osvetljenje… Bilo da je sve ovo rađeno u 2D ili 3D stilu. Ne treba zaboraviti ni na tech artiste koji igrama prilaze iz drugog ugla spajajući umetnički i programerski deo, paze na performanse i optimizacije aseta, prave alate za artiste itd.

Baš zbog ovolike raznovrsnosti, preporučuje se da na vreme odlučite šta je ono što vas najviše zanima. Karijera u gejm artu sve više privlači umetnike iz drugih industrija jer omogućava da vaš rad poprimi i neku četvrtu – interaktivnu dimenziju. Saradnja sa svim ostalim članovima tima čini ceo proces još zanimljivijim.

Resursi

Knjige

 • “Digital Lighting and Rendering” – Jeremy Birn
 • “Real-Time Rendering” – Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Naty Hoffman
 • “Light for Visual Artists: Understanding & Using Light in Art & Design” – Richard Yot
 • “The Art and Science of Digital Compositing” – Ron Brinkmann
 • “The Filmmaker’s Handbook” – Steven Ascher, Edward Pincus

Pojedinci

 • Andrew Maximov (@andrewmaximov)
 • Ben Cloward (@bencloward)
 • Sjoerd De Jong (@Hourences)
 • Jeremy Estrellado (@JeremyEstrellad)
 • Nick Reynolds (@AtrusGDN)

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Debatni klub Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje 11. aprila sa početkom u 18 časova u prostorijama Matematičkog fakulteta (Svetog Nikole 39) javnu debatu i panel diskusiju “Ovaj dom bi uveo video igre u obaveznu lektiru”
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
LIGHTING ARTIST // TECH ART //
LIGHTING ARTIST // TECH ART //