Localization Tester

Localization Tester ima važnu ulogu u procesu razvoja igre. Primarna odgovornost mu/joj je da osigura da je igra tačno prevedena i lokalizovana za različite regione i jezike. Pažljivo ispituje tekst igre, dijaloge, menije i korisnički interfejs kako bi identifikovao/-la bilo kakve jezičke, kulturološke ili tehničke probleme koji mogu nastati tokom prevođenja.


Localization Tester blisko sarađuje sa programerima kako bi održao/-la integritet igre dok je prilagođava ciljnom tržištu. Proverava kvalitet prevoda, obezbeđujući da se značenje i kontekst originalnog teksta verno prenesu u lokalizovanim verzijama. Takođe, proverava da li ima bilo kakvog prelivanja teksta, problema sa enkodiranjem karaktera ili grešaka u formatiranju koje bi mogle uticati na čitljivost i funkcionalnost igre na različitim jezicima. Localization Tester sprovodi opsežna testiranja kako bi otkrio/-la bilo kakve nedoslednosti, pogrešne prevode ili kulturološke osetljivosti koje mogu da ometaju iskustvo igrača. Pažljivim testiranjem i fine-tune-ovanjem lokalizovanih verzija igre obezbeđuje da igrači iz celog sveta mogu u potpunosti da uživaju u igri na svom jeziku.

Alati

JIRA

SDL Trados

TestRail

Microsoft Excel

Trello

Notepad++

Snagit

Slack

Git

Saradnja sa drugim timovima

Localization Tester blisko sarađuje sa raznim drugim pozicijama u procesu razvoja igre. Prvo, sarađuje sa prevodiocima i stručnjacima za lokalizaciju kako bi osigurao/-la tačne i kulturološki odgovarajuće prevode. Pruža feedback i pojašnjenja o svim lingvističkim ili kontekstualnim problemima koji se mogu pojaviti tokom procesa lokalizacije. Ova saradnja pomaže da se održi integritet naracije igre i osigurava da igrači dobro reaguju na lokalizovane verzije u različitim regionima.


Localization Tester takođe radi u tandemu sa programerima i QA timom. Izveštava ih o svim tehničkim ili funkcionalnim problemima sa kojim se susreće tokom procesa testiranja, kao što su prelivanje teksta, problemi enkodovanja ili nedoslednosti korisničkog interfejsa. Radeći zajedno, oni mogu da reše ove probleme kako bi pružili besprekorno iskustvo igranja. Pored toga, Localization Tester sarađuje sa Project Manager-om kako bi koordinirao/-la vremenske rokove, odredio/-la prioritete zadataka i osigurao/-la brze ispravke. Efikasna komunikacija sa ovim pozicijama je ključna za postizanje ciljeva lokalizacije, održavanje kvaliteta igre i isporuku lokalizovanih verzija koje ispunjavaju očekivanja igrača širom sveta.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od Localization testera se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • Poznavanje jednog ili više jezika:
  • mora dobro poznavati najmanje dva jezika (izvorni jezik igre i ciljni jezik za lokalizaciju), precizno procenjuje kvalitet prevoda.
 • Oko za detalje:
  • identifikuje jezičke, kulturološke i tehničke probleme u lokalizovanom sadržaju, pažljivo pregleda tekst, dijalog, menije i elemente korisničkog interfejsa.
 • Tehnička sposobnost:
  • upoznat/-a je sa različitim alatima i softverom koji se koristi u testiranju lokalizacije, razume programerske koncepte i formate fajlova.

Soft skills

 • Kulturološka osetljivost:
  • kulturološki je osetljiv/-a i svestan/-a kulturnih nijansi i preferencija ciljne publike, razume kulturni kontekst u kome će se igra igrati.
 • Komunikacija i saradnja:
  • jasno i koncizno komunicira, pruža feedback, diskutuje o rešenjima, koordinira napore i održava neometan tok posla.
 • Rešavanje problema:
  • analizira i rešava probleme, proaktivan/-a je u pronalaženju rešenja za jezičke, kulturne i tehničke izazove, donosi informisane odluke.

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od Localization testera se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Sprovodi testiranje lokalizacije na dodeljenim komponentama ili sekcijama igre, pregleda preveden tekst, proverava tačnost i doslednost, identifikuje jezičke ili kulturne probleme.
 • Efikasno dokumentuje i prati probleme koje susreće tokom testiranja, koristi softver za praćenje grešaka i alate za evidentiranje i kategorizaciju problema.
 • Aktivno učestvuje u timskoj saradnji, razgovara o rešenjima, osigurava opšti kvalitet lokalizovanog sadržaja i spreman/-a je da uči od iskusnijih članova tima.
 • Brzo se upoznaje sa specifičnim procesima lokalizacije i alatima koje koristi tim, uči kako da koristiti softver za praćenje grešaka i drugi neophodan softver ili platforme. 

Medior

 • Proaktivan/-a je u vođenju projekata, nezavisno planira i sprovodi aktivnosti, koordinira sa drugima i osigurava da se pridržavaju vremenskih rokova projekta i standarda kvaliteta. 
 • Mentoriše i usmerava juniore, deli svoju stručnost, daje feedback o radu i pomaže juniorima da poboljšaju svoje veštine testiranja. 
 • Sprovodi funkcionalna i lingvistička testiranja, obavlja kulturne provere, uzima u obzir netekstualne elemente, vrši testiranja za specifičnu platformu.
 • Efikasno sarađuje sa stakeholder-ima uključenim u proces razvoja igre, daje jasan i koncizan feedback, aktivno učestvuje u diskusijama i doprinosi rešavanju problema.

Senior

 • Poznaje najbolje prakse u industriji, razvija efikasne strategije lokalizacije i smernice za tim, uzima u obzir faktore kao što su ciljna publika, kulturna adaptacija i tehnički zahtevi. 
 • Pomaže u rešavanju složenih lingvističkih ili kulturnih pitanja, pregleda prevode u pogledu tačnosti i kvaliteta, i nudi uvid u poboljšanje celokupnog procesa lokalizacije. 
 • Odgovoran/-a je za sprovođenje temeljnih procena kvaliteta lokalizovanog sadržaja, vrši sveobuhvatno testiranje, identifikuje potencijalne probleme i procenjuje rizike.
 • Doprinosi planiranju projekata, daje uvid o budžetima, rokovima za lokalizaciju i najboljim praksama lokalizacije, aktivno učestvuje u sastancima i diskusijama.
LOCALIZATION TESTER // GAME TESTING //
LOCALIZATION TESTER // GAME TESTING //

Obrazovanje

Za sektor gejm testinga u gejming industriji, preporučuje se završetak srednje škole s fokusom na računarstvo. Univerzitetski stepen u računarskim naukama ili srodnom polju može pružiti temeljnu teorijsku osnovu. Pored toga, pohađanje specifičnih kurseva o testiranju softvera ili gejming industriji dodatno razvija potrebne veštine.

Važno je sticanje praktičnog iskustva kroz rad na projektima i volontiranje u gejming kompanijama. Mreženje s profesionalcima iz industrije, prisustvovanje konferencijama i aktivno učešće u gejming zajednicama dopunjuju obrazovni put, omogućavajući kandidatima da izgrade uspešnu karijeru u gejm testiranju.

Resursi

Knjige

 • “The Game Localization Handbook” – Heather Maxwell Chandler
 • “Game Localization” – Minako O’Hagan
 • “Translation and Localisation in Video Games” – Miguel Á. Bernal-Merino
 • “Localization for Games” – Xuan Zhang, Miguel Á. Bernal-Merino
 • “Beyond Borders: Web Globalization Strategies” – John Yunker

Pojedinci

 • Miguel Á. Bernal-Merino (@miguel_bernardino)
 • Heather Maxwell Chandler (@heathermaxwell )
 • Renato Beninatto (@LocalizationGuy)
 • Nitin Gupta (@nitinhgupta)
 • Adrián Cinko (@LocalizationPod)

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Debatni klub Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje 11. aprila sa početkom u 18 časova u prostorijama Matematičkog fakulteta (Svetog Nikole 39) javnu debatu i panel diskusiju “Ovaj dom bi uveo video igre u obaveznu lektiru”
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
LOCALIZATION TESTER // GAME TESTING //
LOCALIZATION TESTER // GAME TESTING //