Muzički kompozitor

Kompozitor/-ka muzike je specijalizovan/-a za kreiranje originalnih zvučnih zapisa za video-igre. Odgovoran/-a je za komponovanje, aranžiranje i proizvodnju muzike koja poboljšava celokupno iskustvo igranja. Blisko sarađuje sa drugim pozicijama kako bi obezbedio/-la da muzika dopunjuje ton i raspoloženje igre i mora biti u mogućnosti da prilagodi muziku tako da odgovara akcijama i emocijama igrača.

 

Kompozitor/-ka muzike za video-igre dobro poznaje teoriju muzike, kompoziciju i produkciju. Takođe, treba da odlično razume gejm dizajna i da sarađuje sa ostalim pozicijama kako bi stvorio/-la adekvatnu muziku za određenu igru. Mora biti kreativan/-a, svestran/-a i sposoban/-a da prilagodi svoj muzički stil kako bi se uklopio u različite žanrove i teme igara, a mora biti i vešt/-a u korišćenju audio softvera i dobro razumeti muzičku tehnologiju kako bi svoje kompozicije oživeo/-la.

Alati

Logic Pro X

Ableton Live

Cubase

Pro Tools

FL Studio

Reaper

GarageBand

Sibelius

Finale

Saradnja sa drugim timovima

Kompozitor/-ka muzike blisko sarađuje sa drugim pozicijama kako bi obezbedio/-la da muzika koju stvara odgovara narativu, tonu i raspoloženju igre. Mora da sarađuje sa programerima, gejm dizajnerima i producentima da bi razumeo/-la viziju, priču i mehanike igre. Ove informacije pomažu kompozitoru/-ki da kreira muziku koja poboljšava igračko iskustvo i imerziju. Takođe, mora biti u stanju da prilagodi muziku tako da odgovara različitim situacijama unutar igre, kao što su intenzivne sekvence bitki, mirno istraživanje ili emocionalni trenuci.

 

Pored saradnje sa drugima tokom razvoja igre, kompozitor/-ka muzike može da radi i sa drugim pozicijama nakon objavljivanja igre. Na primer, radi sa marketinškim timom na stvaranju trejlera i promotivnih videa kako bi privukao/-la igrače. Kompozitor/-ka muzike mora biti u stanju da efikasno komunicira sa ovim pozicijama kako bi osigurao/-la da muzika tačno predstavlja teme igre i da angažuje igrače na dubljem emocionalnom nivou.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od Muzičkog kompozitora se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • Muzička teorija:
  • razume koncepte kao što su melodija, harmonija, ritam i progresija akorda i uklapa ih u naraciju, ton i raspoloženje igre.
 • Kompozicija i aranžman:
  • kreira originalnu muziku, organizuje muziku tako da odgovara različitim scenarijima i emotivnim trenucima igre.
 • Audio produkcija:
  • koristi DAW i drugi muzički softver, radi sa dizajnerima zvuka i audio inženjerima na integraciji zvuka u igru.

Soft skills

 • Saradnja:
  • efikasno radi sa drugima kako bi obezbedio/-la da je muzička kompozicija u skladu sa vizijom igre i mehanikama.
 • Prilagodljivost:
  • prilagođava muziku tako da se uklapa u različite scenarije i emocionalne trenutke, prilagođava se novoj muzičkoj tehnologiji i softveru.
 • Uho za detalje:
  • obraća pažnju na tehničke detalje kao što su tajming, tempo i kvalitet zvuka kako bi se muzika besprekorno integrisala sa zvučnim efektima.

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od Muzičkog kompozitora se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Prati uputstva od drugih kompozitora, gejm dizajnera i programera, uključuje feedback u svoje kompozicije, prijemčiv/-a je za konstruktivnu kritiku.
 • Kreira jednostavne kompozicije koje odgovaraju tonu i raspoloženju igre, poznaje osnovnu muzičku teoriju i tehnike kompozicije i primenjuje ih u radu.
 • Poznaje osnovne karakteristike popularnih DAW-ova i u stanju je da ih koristi za kreiranje jednostavnih kompozicija.
 • Efikasno radi sa drugima, jasno saopštava svoje ideje i otvoren/-a je za feedback, pomaže seniorima i mediorima, preuzima dodatne zadatke po potrebi.

Medior

 • Kreira složene kompozicije koje se integrišu sa naracijom, tonom i raspoloženjem igre, poznaje naprednu teoriju muzike i tehnike kompozicije i primenjuje ih u radu.
 • Sarađuje sa kreativnim timovima kako bi se obezbedilo da se muzika neprimetno integriše sa zvučnim efektima i voiceover-ima. 
 • Upravlja svojim projektima i poštuje kratke rokove, radi samostalno i proaktivan/-a je u identifikovanju i rešavanju problema.
 • Mentoriše juniore, pruža feedback, smernice i obuku, pomaže im da unaprede svoje veštine i razviju svoj talenat, a istovremeno doprinesu timskoj kulturi.

Senior

 • Vodi i upravlja složenim projektima od početka do kraja, postavlja ciljeve i vremenske okvire, delegira zadatke i osigurava da su kompozicije u skladu sa vizijom igre.
 • Sarađuje sa izvršnim timovima kako bi se osiguralo da je muzička kompozicija u skladu sa poslovnim ciljevima igre i identitetom brenda. 
 • Inovira i u toku je sa trendovima u gejming industriji i novom muzičkom tehnologijom, koristi novi muzički softver i hardver u radu.
 • Mentoriše članove tim, pruža feedback, smernice i podršku, gradi i održava pozitivnu i produktivnu timsku kulturu i pomože članovima tima da razviju svoje veštine.
MUZIČKI KOMPOZITOR // AUDIO //
MUZIČKI KOMPOZITOR // AUDIO //

Obrazovanje

Dizajneri zvuka za igre u Srbiji često oblikuju svoje obrazovanje kombinujući formalni pristup i samoobrazovanje. Početak karijere često uključuje sticanje diplome iz oblasti zvuka, muzike ili srodnih disciplina na domaćim univerzitetima.

Lokalni programi koji su dostupni pružaju osnovno razumevanje audio tehnike, digitalne obrade zvuka i kompozicije, ali zbog specifičnosti gejming industrije, dizajneri zvuka se dodatno usavršavaju kroz različite kurseve, samostalne projekte, itd. Saradnja sa timovima unutar gejming zajednice omogućava praktično znanje i iskustvo. Ovo omogućava stvaranje veza unutar domaće gejming zajednice i prilagođavanje globalnim trendovima.

Dizajneri zvuka često dolaze iz drugih srodnih industrija kao što su filmska ili muzička, tako da je i obrazovanje i znanje koje se stekne kroz iskustvo u tim oblastima takođe veoma značajno.

Resursi

Knjige

 • “A Composer’s Guide to Game Music” – Winifred Phillips
 • “Music and Game: Perspectives on a Popular Alliance” – Michael Austin
 • “Game Audio Implementation” – Richard Stevens, Dave Raybould
 • “The Complete Guide to Game Audio” – Aaron Marks
 • “Writing Interactive Music for Video Games: A Composer’s Guide” – Michael Sweet

Pojedinci

 • Winifred Phillips (@winphillips)
 • Jon Pemberton (@jonnypemberton)
 • Laura Shigihara (@LauraShigihara)
 • Gareth Coker (@GarethCoker)
 • Austin Wintory (@Austinwintory) 

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Debatni klub Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje 11. aprila sa početkom u 18 časova u prostorijama Matematičkog fakulteta (Svetog Nikole 39) javnu debatu i panel diskusiju “Ovaj dom bi uveo video igre u obaveznu lektiru”
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
MUZIČKI KOMPOZITOR // AUDIO //
MUZIČKI KOMPOZITOR // AUDIO //