Narativni dizajner

Narativni dizajner/-ka je odgovoran/-a za oblikovanje priče, likova i sveta video-igre. Blisko sarađuje sa drugim članovima tima za razvoj igara, uključujući gejm dizajnere i programere, kako bi osigurao/-la da će priča igre biti ubedljiva, koherentna i zanimljiva za igrače.


Uloga narativnog dizajnera/-ke uključuje kreiranje celokupnog story arc-a, dizajniranje likova i njihovih pozadinskih priča, pisanje dijaloga i scenarija, i rad sa gejm dizajnerima kako bi se naracija neprimetno integrisala u igru. Takođe je odgovoran/-a za stvaranje lore-a, izgradnju sveta i obezbeđivanje toga da izbori i akcije igrača imaju značajne posledice u okviru narativa. Uspešan/-a narativni dizajner/-ka mora imati podrobno razumevanje tehnika pripovedanja, razvoja likova i psihologije igrača, kao i dobre veštine komunikacije i saradnje da bi efikasno radio/-la sa developerima.

Alati

Microsoft Word

Google Docs

Final Draft

Scrivener

Trello

Unity

Unreal Engine

Twine

Ren'Py

Saradnja sa drugim timovima

Narativni dizajner/-ka sarađuje sa članovima tima na raznim drugim pozicijama tokom procesa razvoja igre. Jedna od ključnih pozicija sa kojom blisko sarađuje je gejm dizajner/-ka. Gejm dizajner/-ka kreira mehaniku i sisteme koji čine igru, a narativni dizajner/-ka radi na tome da osigura da se priča i likovi neprimetno uklapaju u te mehanike. Ove dve pozicije moraju raditi zajedno kako bi stvorile jedinstveno iskustvo koje okupira pažnju igrača i mehanički i emocionalno. Ovo često uključuje iteraciju, pri čemu narativni dizajner/-ka daje uvid o tome kako se gejmplej može koristiti za poboljšanje priče, a gejm dizajner/-ka pravi izmene u mehanikama kako bi one bolje podržale naraciju. 


Narativni dizajner/-ka takođe blisko sarađuje sa piscima, koji mogu biti odgovorni za pisanje dijaloga, kreiranje likova i razvoj ukupne priče sa narativnim dizajnerom/-kom. Zajedno kreiraju priču i likove, obezbeđujući njihovu ubedljivost, jedinstvenost i moć imerzije. Pored toga, narativni dizajner/-ka može da sarađuje sa drugim pozicijama kao što su Level Designer, artisti i programeri kako bi se priča efikasno prenela kroz igru, bilo kroz dijalog, cutscene-ove ili environmental storytelling, kao i da bi se poboljšalo celokupno iskustvo igranja.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od Narativnog dizajner-a se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • Veštine pisanja
  • Piše ubedljive dijaloge i stvara zanimljive likove, ume da strukturiše priču, razvija tačke zapleta i kreira efektan tempo tokom igre.
 • Poznavanje gejm dizajna
  • Ima solidno razumevanje principa gejm dizajna, poznaje mehaniku igre, dizajn nivoa, korisničko iskustvo i druge srodne teme.
 • Komunikacione veštine
  • Efikasno komunicira i artikuliše svoje ideje i viziju, sarađuje sa različitim pozicijama i jasno objašnjava kako se narativ uklapa u celokupno iskustvo igre.

Soft skills

 • Kreativnost
  • Dolazi do jedinstvenih i zanimljivih priča, likova i okruženja, razmišlja van okvira i razvija originalne koncepte koji će zaokupiti maštu igrača.
 • Saradnja sa drugima
  • Blisko sarađuje sa raznim drugim pozicijama u razvojnom timu, prihvata feedback i ume da inkorporira tuđe ideje.
 • Prilagodljivost
  • Prilagođava se promenama u procesu razvoja, dobro radi pod pritiskom i ostaje fleksibilan/-a kako se projekat razvija.

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od Narativnog dizajner-a se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Sarađuje sa drugim članovima tima, jasno saopštava svoje ideje i sluša feedback od drugih.
 • Piše narativni sadržaj, kreira zanimljive likove, ubedljive dijaloge i živopisna okruženja, radi u okviru ograničenja mehanike i gejm dizajna, dok takođe koristi svoje kreativne ideje.
 • Doprinosi razvoju priče, zapletu, ritmu priče i razvoju karaktera, kritički razmišlja o priči i identifikuje oblasti za poboljšanje.
 • Uči i prilagođava se novim izazovima i situacijama, koristi feedback za poboljšanje sopstvenih veština i sposobnosti, preuzima nove odgovornosti i zadatke po potrebi.

Medior

 • Preuzima vodeću ulogu u razvoju naracije, blisko sarađuje sa drugim članovima tima, stvara jasnu viziju za narativ i tu viziju efikasno prenosi ostatku tima.

 • Identifikuje oblasti za poboljšanje narativa i radi na njegovom usavršavanju i poboljšanju tokom procesa razvoja.
 • Spreman/-a je da bude mentor/-ka i podržava mlađe članove tima, pruža smernice i feedback o njihovom radu, pomaže im da razviju svoje veštine.
 • Sposoban/-a je da sarađuje sa glasovnim glumcima, piscima i drugim kreatorima sadržaja, i radi na tome da njihov doprinos integriše u narativ igre. uticaj inicijativa.

Senior

 • Nadgleda čitav proces razvoja naracije, stvara jasnu i ubedljivu viziju naracije, i obezbeđuje neprimetno integrisanje narativa u mehaniku igre.
 • Pruža strateški doprinos timu za razvoj, pomaže da se vodi opšti pravac igre i usklađuje naraciju sa ciljevima i zadacima igre.
 • Upravlja drugim članovima narativnog tima, pruža feedback o njihovom radu, pomaže im da razviju svoje veštine i da rade sa drugim članovima tima.
 • Sarađuje sa drugim timovima u kompaniji, prenosi vrednost naracije igre i po potrebi uključuje feedback u proces razvoja.
NARATIVNI DIZAJNER // GAME DESIGN //
NARATIVNI DIZAJNER // GAME DESIGN //

Obrazovanje

Gejm dizajneri u Srbiji obično slede različite staze obrazovanja, bilo kroz umetničke ili tehničke programe. Gejm dizajneri su uglavnom pasionirani uživaoci video igara, kreativne ali i analitične osobe, sa veoma različitim karijernim ili obrazovnim pozadinama.

Ono što je uvek važno, jeste umrežavanje sa lokalnom gejming zajednicom, učešće u programima, i različitim događajima na temu gejm dizajna. 

Formalno obrazovanje u računarskim naukama na fakultetima poput FON-a ili Elektrotehničkog fakulteta često podržava ovu raznolikost uloga, kao i umetničke Akademije. 

Resursi

Knjige

 • “The Art of Game Design: A Book of Lenses” – Jesse Schell
 • “Creating Games” – Morgan McGuire, Odest Chadwicke Jenkins
 • “Character Development and Storytelling for Games” – Lee Sheldon
 • “Game Writing: Narrative Skills for Videogames” – Chris Bateman
 • “The Game Narrative Toolbox” – Tobias Heussner

Pojedinci

 • Leigh Alexander (@leighalexander)
 • Emily Short (@emshort)
 • James Lantz (@James_Lantz)
 • Mary Kenney (@maryknews)
 • Brendan Vance (@brendanexplains)

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Pažnja studentima koji završavaju studije, nedavnim diplomcima i budućim razvojnim programerima igara: Da li ste spremni da ostavite svoj trag u industriji video igara? Vaše putovanje u razvoj igara počinje ovde!
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
NARATIVNI DIZAJNER // GAME DESIGN //
NARATIVNI DIZAJNER // GAME DESIGN //