Product Manager

Product Manager je ključna figura odgovorna za nadgledanje razvoja i uspeha video-igre tokom njenog životnog ciklusa. Deluje kao most između različitih timova, uključujući gejm dizajnere, programere i artiste. Primarna uloga mu/joj je da definiše viziju proizvoda, postavi ciljeve i kreira roadmap za razvoj igre.


Product Manager sprovodi istraživanje tržišta, analizira feedback igrača i identifikuje trendove kako bi osigurao/-la da igra ispunjava potrebe i očekivanja ciljne publike. Blisko sarađuje sa development timom kako bi dao/-la prioritet feature-ima, upravljao/-la vremenskim rokovima i efikasno raspodelio/-la resurse. Pored toga, sarađuje sa marketinškim timom kako bi kreirao/-la strategije za promociju proizvoda, akviziciju korisnika i modele monetizacije. Sa svojim sveobuhvatnim razumevanjem tržišta i procesa razvoja igre, Product Manager ima ključnu ulogu u pružanju uspešnog i zanimljivog iskustva igračima.

Alati

Jira

Microsoft Project

Scrumwise

Slack

Google Analytics

Tableau

GameAnalytics

Salesforce

Adobe XD

Saradnja sa drugim timovima

Za Product Manager-a efikasna saradnja sa drugim pozicijama je ključna za uspešan razvoj i lansiranje igre. Prvo i najvažnije, Product Manager blisko sarađuje sa gejm dizajnerima. Rade zajedno kako bi definisali viziju, karakteristike i mehanike igre, obezbeđujući da je konačni proizvod usklađen sa preferencama ciljne publike i ispunjava željeno iskustvo igranja. Product Manager pruža uvid u tržišne trendove, feedback korisnika i poslovne ciljeve, pomažući gejm dizajnerima da donesu informisane odluke tokom kreativnog procesa. Ova saradnja osigurava da su gejm dizajn i igračko iskustvo zanimljivi, uravnoteženi i usklađeni sa ukupnom strategijom proizvoda.


Pored toga, Product Manager blisko sarađuje sa development timom, uključujući inženjere i programere. Deluje kao most između njih i timova za marketing i finansije. Product Manager im saopštava ciljeve projekta, vremenske okvire i zahteve, osiguravajući da je tehnička implementacija u skladu sa željenom vizijom proizvoda. Olakšava diskusije i procese donošenja odluka, radeći sa development timom na određivanju prioriteta feature-a, rešavanju tehničkih izazova i upravljanju resursima. Podstičući saradnju između različitih timova, Product Manager obezbeđuje da se igra efikasno razvije i da ispuni definisane standarde kvaliteta.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od Product Manager-a se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • Razvoj proizvoda
  • Razume životni ciklus razvoja proizvoda, od koncepta do lansiranja i podrške nakon lansiranja.
 • Analiza podataka i donošenje odluka
  • Poseduje dobre analitičke veštine za prikupljanje, tumačenje i donošenje uvida iz različitih izvora podataka.
 • Poslovna i finansijska pronicljivost
  • Razume dinamiku tržišta, konkurenciju i modele monetizacije koji preovladavaju na tržištu igara.

Soft skills

 • Komunikacija i saradnja
  • Jasno artikuliše viziju proizvoda, zahteve i prioritete kako bi osigurao/-la da su svi usklađeni, gradi odnose, rešava konflikte i podstiče saradnju.
 • Prilagodljivost i fleksibilnost
  • Zbog promenljivih tržišnih trendova, nove tehnologije i evoluirajuće preferencije igrača spreman/-a je da isproba nove ideje i pristupe.
 • Liderstvo i uticaj
  • Inspiriše i motiviše tim, pokreće donošenje odluka, pregovara o kompromisima i zalaže se za najbolje interese proizvoda.

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od Product Manager-a se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Brzo shvata dinamiku gejming industrije, razume konkretnu igru ili proizvod na kojem radi, uči od iskusnijih članova tima, prilagođava se promenljivim okolnostima.
 • Prikuplja i analizira podataka o tržištu, konkurenciji i preferencijama igrača, sprovodi istraživanje korisnika, prikuplja uvide koji pomažu u donošenju odluka.
 • Vešt/-a je u kreiranju i održavanju dokumentacije proizvoda, tj. u pisanje jasnih i konciznih korisničkih priča, zahteva proizvoda i funkcionalnih specifikacija.
 • Efikasno sarađuje sa različitim timovima, učestvuje na sastancima, daje doprinose u diskusijama o dizajnu, pomaže u upravljanju projektima.

Medior

 • Ima solidno razumevanje tržišta i u stanju je da doprinese razvoju sveobuhvatne strategije proizvoda.

 • Vodi timove uključene u razvoj igre ka zajedničkoj viziji, obezbeđuje efikasnu komunikaciju i koordinaciju, i postavlja jasne ciljeve.
 • Analitički razmišlja i vešt/-a je u analizi metrika i podataka proizvoda, tumači ponašanje korisnika, metriku angažovanja i podatke o monetizaciji.
 • Uključen/-a je u aktivnosti marketinga i lansiranja proizvoda, sarađuje sa marketinškim timom na razvoju efektivnih strategija pozicioniranja, razmene poruka i izlaska na tržište.

Senior

 • Definiše i vodi stratešku viziju za proizvod, postavlja dugoročne ciljeve, identifikuje mogućnosti rasta i usklađuje strategije proizvoda sa opštim poslovnim ciljevima.
 • Komunicira sa širokim spektrom ljudi, vešt/-a je u izgradnji čvrstih odnosa, utiče na donošenje odluka i efikasno komunicira strategije proizvoda, napredak i izazove.
 • Ima odlično razumevanje tržišta, poslovnih modela i strategija monetizacije, razvija i sprovodi efikasne poslovne strategije koje podstiču rast prihoda.
 • Nadgleda planiranja proizvoda, određivanje prioriteta feature-a i razvoj roadmap-a, ističe se u optimizaciji proizvoda na osnovu feedback-a korisnika i pokazatelja učinka.
PRODUCT MANAGER // GAME PRODUCTION //
PRODUCT MANAGER // GAME PRODUCTION //

Obrazovanje

Proizvodnja igara u gejming industriji u Srbiji zahteva stručnjake sa raznolikom obrazovnom pozadinom. Veštine potrebne za vođenje projekata, upravljanje timovima i razumevanje tehnoloških aspekata igraju ključnu ulogu.

Diplome iz oblasti računarskih nauka, inženjeringa ili menadžmenta često služe kao osnova. Fakulteti poput Elektrotehničkog fakulteta, Fakulteta organizacionih nauka i IT akademija pružaju relevantno teorijsko znanje. Međutim, iskustvo kroz praktičan rad i učešće u stvarnim projektima, kao i praćenje savremenih trendova u industriji, ključni su za razvoj stručnosti u oblasti proizvodnje igara. Često producenti u gejming industriji postanu i članovi tima sa drugih pozicija, koji već dobro znaju proces proizvodnje, a pokažu da imaju menadžerske sposobnosti. 

Resursi

Knjige

 • “Inspired: How to Create Tech Products Customers Love” – Marty Cagan
 • “The Lean Product Playbook” – Dan Olsen
 • “Hooked: How to Build Habit-Forming Products” – Nir Eyal
 • “Cracking the PM Interview” – Gayle Laakmann McDowell, Jackie Bavaro
 • “Product Leadership” – Richard Banfield, Martin Eriksson, Nate Walkingshaw

Pojedinci

 • Marty Cagan (@cagan)
 • Melissa Perri (@lissijean)
 • Teresa Torres (@ttorres)
 • Ken Norton (@kennethn)
 • Hiten Shah (@hnshah)

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Debatni klub Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje 11. aprila sa početkom u 18 časova u prostorijama Matematičkog fakulteta (Svetog Nikole 39) javnu debatu i panel diskusiju “Ovaj dom bi uveo video igre u obaveznu lektiru”
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
PRODUCT MANAGER // GAME PRODUCTION //
PRODUCT MANAGER // GAME PRODUCTION //