Pirates_splash_horizontal_extended

Project Manager

Project Manager je odgovoran/-a za nadgledanje razvoja i uspešnog izvođenja projekta od početka do završetka. Deluje kao most između developera i višeg menadžmenta. Primarna uloga mu/joj je da obezbedi da projekat bude isporučen na vreme, u okviru budžeta i da ispunjava željene standarde kvaliteta.


Project Manager je uključen/-a u svaku fazu procesa razvoja igre, od početnog dizajna koncepta i planiranja, do proizvodnje, testiranja i izdavanja. Blisko sarađuje sa različitim timovima, kao što su gejm dizajneri, artisti, programeri i QA testeri, kako bi koordinirao/-la zadatke, postavio/-a milestone-ove i pratio/-la napredak. Vešt/-a je u upravljanju resursima, raspodeli budžeta i rešavanju konflikata ili bottleneck-ova koji mogu nastati tokom razvoja igre. Pored toga, saopštava novosti projekta, rizike i milestone-ove višem rukovodstvu, osiguravajući da su svi usklađeni i informisani tokom životnog ciklusa projekta. Poseduje snažne liderske i organizacione veštine, podrobno razumevanje procesa razvoja igara i sposobnost prilagođavanja promenljivim okolnostima u brzom i dinamičnom okruženju.

Alati

Microsoft Project

JIRA

Trello

Asana

Hansoft

Monday.com

Basecamp

Slack

Google Drive

Saradnja sa drugim timovima

Project Manager blisko sarađuje sa raznim drugim pozicijama u gejming industriji. Ključna saradnja je sa gejm dizajnerima. Project Manager sarađuje sa njima kako bi razumeo/-la kreativnu viziju, postavio/-la ciljeve projekta i osigurao/-la da je rad development tima usklađen sa dizajnom igre. Pruža feedback o izvodljivosti, obimu i raspodeli resursa, dok takođe koordinira iteracije dizajna i uključuje promene dizajna u plan projekta.


Druga bitna saradnja je sa development timom. Project Manager radi zajedno sa njima kako bi definisao/-la zadatke, dodelio/-la resurse i postavio/-la rokove. Olakšava komunikaciju, rešava konflikte i pruža podršku timu kada se suoče sa izazovima. Pored toga, Project Manager sarađuje sa QA testerima kako bi osigurao/-la da se izvršavaju sveobuhvatni planovi testiranja i da je feedback uključen u proces razvoja. Negujući čvrste odnose sa ovim pozicijama, Project Manager obezbeđuje da svi rade na zajedničkoj viziji, održavajući produktivnost i isporučujući igru visokog kvaliteta u okviru definisanih ograničenja.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od Project Manager-a se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • Upravljanje projektom
  • Kreira projektne planove, postavlja realne vremenske rokove, definiše milestone-ove i efikasno upravlja resursima.
 • Risk management
  • Analizira i procenjuje rizike tokom životnog ciklusa projekta, kreira planova za vanredne situacije i sprovodi mere za smanjenje rizika.
 • Znanje o razvoju igara
  • Poznaje principe gejm dizajna, programske jezike, pipeline za art i animaciju, razume složenost izazova sa kojima se tim suočava.

Soft skills

 • Komunikacija
  • Jasno prenosi informacije, aktivno sluša članove tima, omogućava otvorene i transparentne kanale komunikacije, artikulišu ciljeve i očekivanja projekta.
 • Liderstvo
  • Inspiriše i motiviše development tim, vodi ih ka ciljevima projekta, pruža smernica, neguje pozitivno i produktivno radno okruženje.
 • Prilagodljivost
  • Prilagođava planove i strategije projekta po potrebi, uzima u obzir nepredviljive okolnosti ili promene prioriteta, efikasno upravljaju rokovima.

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od Project Manager-a se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Doprinosi procesu planiranja projekta, definiše obim projekta, ciljeve i rezultate, pomaže u kreiranju projektnih rasporeda i milestone-ova.
 • Dodeljuje zadatke, prati napredak i osigurava da se rokovi poštuju, poseduje dobre organizacione veštine za održavanje projektne dokumentacije.
 • Olakšava kanale komunikacije, obezbeđuje da su svi usklađeni i informisani, dokumentuje diskusije i odluke, i pomaže u rešavanju problema u komunikaciji.
 • Identifikuje potencijalne rizike i pomaže u razvoju strategija za ublažavanje rizika, doprinosi registrima rizika i predlaže mere za minimiziranje ili eliminisanje rizika.

Medior

 • Samostalno vodi male i srednje projekte, nadgleda čitav životni ciklus projekta, upravlja resursima, postavlja realne vremenske rokove i efikasno koordinira zadatke.

 • Angažuje sa oko stakeholder-a, razume njihove potrebe i očekivanja, saopštava im novosti o projektu i napredak.
 • Stručan/-a je u proceni rizika i njegovom ublažavanju, prati i upravlja rizicima tokom celog projekta, prilagođava planove po potrebi da bi se obezbedio uspeh projekta.
 • Mentoriše juniore, daje smernice, pruža podršku i feedback, pomaže u njihovom profesionalnom razvoju, nudi uvide i podstiče razvoj njihovih veština.

Senior

 • Ističe se u strateškom planiranju i upravljanju portfoliom projekata, ima sposobnost da uskladi ciljeve projekta sa opštim strateškim ciljevima organizacije.
 • Efikasno raspodeljuje resurse, upravlja projektnim budžetima, optimizuje korišćenje resursa, ima iskustvo u pregovaranju o ugovorima, prati troškove projekta.
 • Inspiriše i motiviše timove, neguje kulturu saradnje i visokih performansi, daje smernice i mentorstvo drugima i identifikuje potrebe za obukom.
 • Angažuje se oko stakeholder-a i gradi odnos sa njima, upravlja očekivanjima, utiče na donošenje odluka i efikasno komunicira novosti projekta.
PROJECT MANAGER // GAME PRODUCTION //
PROJECT MANAGER // GAME PRODUCTION //

Obrazovanje

Proizvodnja igara u gejming industriji u Srbiji zahteva stručnjake sa raznolikom obrazovnom pozadinom. Veštine potrebne za vođenje projekata, upravljanje timovima i razumevanje tehnoloških aspekata igraju ključnu ulogu.

Diplome iz oblasti računarskih nauka, inženjeringa ili menadžmenta često služe kao osnova. Fakulteti poput Elektrotehničkog fakulteta, Fakulteta organizacionih nauka i IT akademija pružaju relevantno teorijsko znanje. Međutim, iskustvo kroz praktičan rad i učešće u stvarnim projektima, kao i praćenje savremenih trendova u industriji, ključni su za razvoj stručnosti u oblasti proizvodnje igara. Često producenti u gejming industriji postanu i članovi tima sa drugih pozicija, koji već dobro znaju proces proizvodnje, a pokažu da imaju menadžerske sposobnosti. 

Resursi

Knjige

 • “The Lean Startup” – Eric Ries
 • “Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time” – Jeff Sutherland
 • “Project Management for the Unofficial Project Manager” – Kory Kogon, Suzette Blakemore, James Wood
 • “Agile Game Development with Scrum” – Clinton Keith
 • “The Art of Agile Development” – James Shore, Shane Warden

Pojedinci

 • Mike Acton (@mike_acton)
 • Kellee Santiago (@KelleeSan)
 • Clinton Keith (@ClintonKeith)
 • Lual Mayen (@LualMayen)
 • Gabe Newell (@gaben)

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Debatni klub Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje 11. aprila sa početkom u 18 časova u prostorijama Matematičkog fakulteta (Svetog Nikole 39) javnu debatu i panel diskusiju “Ovaj dom bi uveo video igre u obaveznu lektiru”
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
PROJECT MANAGER // GAME PRODUCTION //
PROJECT MANAGER // GAME PRODUCTION //