QA tester

Pozicija QA (Quality Assurance) testera/-ke je ključna za procesa razvoja video-igre. Primarna odgovornost mu/joj je da temeljno testira igru, identifikujući i prijavljujući sve bug-ove, glitch-eve ili probleme koji se mogu pojaviti tokom igranja. QA tester/-ka pedantno igra različite delove igre, izvršavajući različite akcije i scenarije kako bi otkrio/-la potencijalne probleme. Prati unapred definisane test slučajeve, a takođe se bavi i istraživačkim testiranjem, jer pokušava da „slomi” igru na kreativne načine kako bi otkrio/-la skrivene probleme.


QA tester/-ka blisko sarađuje sa development timom, obezbeđujući detaljne izveštaje o greškama na koje nailazi. Precizno dokumentuje svaki problem, uključujući korake za reprodukciju greške, ozbiljnost problema i sve relevantne snimke ekrana ili video-zapise. Feedback i nalazi pomažu development timu da poboljša performanse igre, stabilnost i ukupno korisničko iskustvo. QA tester/-ka mora da ima oštro oko za detalje, strpljenje i upornost kako bi temeljno testirao/-la svaki aspekt igre, obezbeđujući njen kvalitet i tečno igranje pre nego što igra dođe do ruku igrača.

Alati

JIRA

Bugzilla

TestRail

Git

Selenium

VirtualBox

Apache JMeter

Visual Studio Debugger

Slack

Saradnja sa drugim timovima

QA tester/-ka blisko sarađuje sa raznim drugim pozicijama u procesu razvoja igre. Jedna od ključnih saradnji je sa developerima. QA tester/-ka sarađuje sa developerima kako bi razumeo/-la dizajn i funkcionalnost igre, obezbeđujući da su predviđene funkcije ispravno primenjene. Pruža vredan feedback o greškama i problemima, omogućavajući programerima da ih brzo reše. Ova saradnja uključuje redovnu komunikaciju, gde QA tester/-ka prijavljuje greške, raspravlja o strategijama testiranja i daje doprinose za poboljšanje kvaliteta igre.


QA tester/-ka, takođe, komunicira sa gejm dizajnerima kako bi osigurao/-la da je iskustvo igranja u skladu sa predviđenom vizijom. Pruža feedback o mehanikama igre, ravnoteži i ukupnom korisničkom iskustvu. Identifikujući oblasti u kojima igra možda nije uspešna ili zahteva poboljšanja, QA tester/-ka pomaže gejm dizajnerima da usavrše svoje kreacije kako bi pružili zanimljivije i prijatnije iskustvo za igrače. Pored toga, blisko sarađuje sa artistima i audio inženjerima kako bi osigurao/-la da vizuelni i zvučni elementi funkcionišu ispravno i da ispunjavaju željene standarde.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od QA testera se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • Testiranje softvera:
  • razume principe, metodologije i najbolje prakse testiranja softvera, poznaje funkcionalno testiranje, regresiono testiranje i testiranje upotrebljivosti.
 • Tehnička stručnost:
  • poznaje različite operativne sisteme, platforme i uređaje na kojima se igra razvija i igra, ima osnovno znanje programiranja.
 • Oko za detalje:
  • pažljivo ispituje svaki aspekt igre, identifikuje čak i najmanje greške, propuste ili nedoslednosti.

Soft skills

 • Komunikacija:
  • jasno artikuliše i dokumentuje greške, probleme i rezultate testiranja, obezbeđuje da programeri razumeju problem i mogu da preduzmu odgovarajuće mere.
 • Rešavanje problema:
  • ima dobre veštine rešavanja problema da bi analizirao/-la i razumeo/-la osnovne uzroke bug-ova, glitch-eva ili problema sa performansama.
 • Vođenje računa o kvalitetu:
  • posvećuje veliku pažnju detaljima i pedantan/-a je u svom pristupu testiranju, pruža vrednan feedback, zadržava fokus i temeljnost tokom zadataka.

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od QA testera se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Izvršava test slučajeva prema unapred definisanim planovima testiranja, tačno prati uputstva, reprodukuje očekivane scenarije i marljivo beleži rezultate testa. 
 • Identifikuje greške, propuste ili druge probleme tokom igranja, efikasno dokumentuje i prijavljuje probleme, daje jasne i koncizne informacije o greškama.
 • Učestvuje u timskoj saradnji i komunikaciji, efikasno saopštava svoje nalaze, pruža i otvoren/-a je za feedback, aktivno doprinosi diskusijama.
 • Ima snažnu volju da uči i prilagodi se promenljivoj dinamici gejming industrije i praksi testiranja, i traži mogućnosti da unapredi svoje znanje.

Medior

 • Doprinosi planiranju testiranja i diskusijama o strategiji, analizira zahteve projekta, identifikuje ciljeve testiranja i sarađuje sa timom da definišu efektivne pristupe testiranju. 
 • Poseduje veštine u automatizaciji testiranja, ima iskustva sa framework-ovima i alatima za automatizaciju i u stanju je da razvija i pokreće automatizovane test skripte. 
 • Kreira jasnu i konciznu dokumentaciju o testiranju koja efikasno saopštava napredak testiranja, identifikovane probleme i njihov uticaj na igru. 
 • Efikasno komunicira sa drugima o zahtevima za testiranje, daje feedback o dizajnu i funkcionalnosti, usklađuje prioritete sa drugima, aktivno doprinosi diskusijama.

Senior

 • Razvija i primenjuje efikasne strategije testiranja za složene projekte, dobro razume proces razvoja igara i industrijske standarde.
 • Ima napredne veštine u analizi defekata i istraživanju osnovnog uzroka problema, sprovodi dubinsku analizu složenih pitanja, identifikuje osnovne uzroke problema.
 • Upravlja okruženjima i infrastrukturom za testiranje, postavlja i održava različite hardverske konfiguracije, operativne sisteme i podešavanja mreže. 
 • Efikasno sarađuje, obezbeđuje jasne i koncizne izveštaje o statusu testiranja, naglašava ključne metrike i rizike, upravlja očekivanjima i neguje čvrste odnose.
QA TESTER // GAME TESTER //
QA TESTER // GAME TESTER //

Obrazovanje

Za sektor gejm testinga u gejming industriji, preporučuje se završetak srednje škole s fokusom na računarstvo. Univerzitetski stepen u računarskim naukama ili srodnom polju može pružiti temeljnu teorijsku osnovu. Pored toga, pohađanje specifičnih kurseva o testiranju softvera ili gejming industriji dodatno razvija potrebne veštine.

Važno je sticanje praktičnog iskustva kroz rad na projektima i volontiranje u gejming kompanijama. Mreženje s profesionalcima iz industrije, prisustvovanje konferencijama i aktivno učešće u gejming zajednicama dopunjuju obrazovni put, omogućavajući kandidatima da izgrade uspešnu karijeru u gejm testiranju.

Resursi

Knjige

 • “Game Testing: All in One” – Charles P. Schultz
 • “Software Testing Techniques” – Mark Fewster, Dorothy Graham
 • “The Art of Game Design: A Book of Lenses” – Jesse Schell
 • “Explore It!” – Elisabeth Hendrickson
 • “Agile Testing” – Lisa Crispin, Janet Gregory

Pojedinci

 • Alan Richardson (@eviltester)
 • Dan Ashby (@TheTestDoctor)
 • Lisa Crispin (@lisacrispin)
 • Janet Gregory (@janetgregoryca)
 • Maaret Pyhäjärvi (@techgirl1908)

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Debatni klub Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje 11. aprila sa početkom u 18 časova u prostorijama Matematičkog fakulteta (Svetog Nikole 39) javnu debatu i panel diskusiju “Ovaj dom bi uveo video igre u obaveznu lektiru”
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
QA TESTER // GAME TESTER //
QA TESTER // GAME TESTER //