Regruter

Regruter/-ka je odgovoran/-a za pronalaženje, privlačenje i odabir talentovanih pojedinaca za rad u gejming industriji. Igra ključnu ulogu u identifikaciji i regrutovanju pojedinaca sa veštinama i strašću neophodnim za doprinos razvoju i uspehu video-igara. Obično blisko sarađuje sa studijima za razvoj igara, odeljenjima za ljudske resurse i menadžerima za zapošljavanje kako bi razumeo/-la specifične potrebe i zahteve za svaku poziciju, obezbeđujući uspešan spoj između kandidata i otvorenih radnih mesta.

 

U svom svakodnevnom radu, regruter/-ka koristi različite strategije i alate da pronađe i angažuje potencijalne kandidate. Aktivno traži talente preko onlajn platformi, industrijskih događaja i profesionalnih mreža, a takođe može da pregleda portfolije i biografije kako bi procenio/-la adekvatnost kandidata. Pored toga, sprovodi intervjue kako bi procenio/-la tehničku stručnost kandidata, kulturološku usklađenost i ukupni potencijal. Efikasna komunikacija i međuljudske veštine su od suštinskog značaja za regrutere, jer treba da se povezuju sa kandidatima, da održavaju snažnu mrežu unutar industrije i da pružaju pozitivno iskustvo tokom procesa zapošljavanja.

Alati

Workday Recruiting

Bullhorn CRM

Indeed

LinkedIn

Zoom

Gmail

Asana

Tableau

Slack

Saradnja sa drugim timovima

Regruteri blisko sarađuju sa developerima i menadžerima za zapošljavanje kako bi razumeli specifične potrebe i zahteve za svaku poziciju. Oni aktivno učestvuju u diskusijama i konsultacijama kako bi stekli uvid u tehničke i kreativne veštine potrebne za razvoj igara. Ova saradnja pomaže regruterima da usklade svoje strategije nabavljanja i selekcije sa ciljevima studija, odnosno da privuku i zaposle kandidate koji poseduju odgovarajuću stručnost i koji se uklapaju u kulturu studija.


Regruteri sarađuju i sa odeljenjima za ljudske resurse kako bi pojednostavili proces zapošljavanja i osigurali poštovanje propisa o zapošljavanju. Oni zajedno rade na razvoju opisa poslova, raspona plata i protokola intervjua. Regruteri timovima za ljudske resurse pružaju detaljne procene kandidata i feedback, omogućavajući im da donesu informisane odluke u vezi sa ponudama za posao i pregovorima. Ovo partnerstvo obezbeđuje nesmetan prelazak sa regrutovanja na onboarding, omogućavajući novozaposlenim talentima da se neprimetno integrišu u development tim.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od Regruter-a se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • Pronalaženje talenata
  • Koristi društvene i industrijske mreže za proaktivno traženje i angažovanje potencijalnih kandidata.
 • Procena kandidata
  • Vodi detaljne intervjue, pregleda portfolije i biografije, i koristi alate za procenu kako bi objektivno ocenio/-la tehničku stručnost kandidata.
 • Poznavanje industrije
  • Upoznat/-a je sa različitim pozicijama u razvoju igara i trendovima, u toku je sa vestima iz industrije, novim tehnologijama i platformama za igre.

Soft skills

 • Komunikacija i izgradnja odnosa
  • Jasno prenosi zahteve za posao, objašnjava proces zapošljavanja, pruža redovne update-e i poseduje veštine aktivnog slušanja.
 • Prilagodljivost i fleksibilnost
  • Prilagođava strategije regrutovanja, brzo menja pristup kada je to potrebno i obrađuje više otvorenih radnih mesta istovremeno.
 • Emocionalna inteligencija
  • Empatičan/-a je, ima razumevanja i sposoban/-a je da proceni motivaciju kandidata i kulturološku usklađenost.

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od Regruter-a se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Koristi različite platforme za identifikaciju potencijalnih kandidata, sprovodi osnovna istraživanja i izgrađuje mrežu potencijalnih talenata za buduće potrebe zapošljavanja.
 • Zakazuje intervjue između kandidata i menadžera za zapošljavanje, upravlja kalendarima, šalje pozive za intervjue i obezbeđuje komunikaciju između svih strana.
 • Pregleda biografije i portfolije, sprovodi inicijalne screening pozive i pomaže menadžerima za zapošljavanje u proceni veština i kvalifikacija kandidata.
 • Održava tačnu i ažurnu evidenciju i dokumentaciju kandidata, prati informacije o kandidatima, ishode intervjua i svu potrebnu pravnu dokumentaciju.

Medior

 • Samostalno upravlja procesom end-to-end regrutovanja za različite pozicije u gejming industriji, sarađuje sa menadžerima za zapošljavanje.

 • Razvija strategije zapošljavanja koristeći kombinaciju kanala za nabavku, oglasa za posao i industrijskih mreža, i istražuje pristupe za privlačenje talenata.
 • Uspostavlja i neguje veze sa kandidatima, menadžerima za zapošljavanje, timovima za ljudske resurse i spoljnim partnerima ili agencijama.
 • Generiše izveštaje o ključnim metrikama zapošljavanja, kao što su vreme za popunjavanje, efikasnost izvora i statistika o raznovrsnosti.

Senior

 • Uključuje se u strateško planiranje radne snage, predviđa potrebe za zapošljavanjem i proaktivno izgrađuje niz talenata kako bi podržao/-la planove za širenje organizacije.
 • Usmerava i razvija sposobnosti juniora, daje smernice o tehnikama nabavke, metodologijama procene i najboljim praksama zapošljavanja.
 • Razvija i sprovodi marketinške strategije, koristi društvene mreže i industrijske događaje, i kreira efektne materijale za brendiranje kompanije.
 • Analizira podatke koji se odnose na procese zapošljavanja, metrike performansi i feedback kandidata, i prepoznaje oblasti za optimizaciju.
REGRUTER // BIZ SUPPORT //
REGRUTER // BIZ SUPPORT //

Obrazovanje

Podrška poslovanju u gejming industriji u Srbiji igra ključnu ulogu u održavanju efikasnih operacija. Stručnjaci za poslovnu podršku često poseduju obrazovnu pozadinu iz oblasti poslovnog menadžmenta, ekonomije ili srodnih disciplina.

Fakulteti poput Ekonomskog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka pružaju teorijsku osnovu, ali se stručnost dodatno razvija kroz praksu u gejming kompanijama. Poznavanje industrije, analitičke veštine i sposobnost rešavanja problema su ključni. Edukacija u oblasti digitalnog marketinga, menadžmenta projekata ili informacionih sistema takođe može biti korisna za sticanje relevantnih veština u podršci poslovanju gejming industrije.

Resursi

Knjige

 • “The Essential Guide for Hiring & Getting Hired” – Lou Adler
 • “Hiring for Attitude” – Mark Murphy
 • “Recruiting 101: The Fundamentals of Being a Great Recruiter” – Steven Mostyn
 • “Talent Magnet: How to Attract and Keep the Best People” – Mark Miller
 • “The Essential Guide to Hiring & Getting Hired in the Game Industry” – Tom Sloper

Pojedinci

 • Stacy Zapar (@stacyzapar)
 • Greg Savage (@gregsavage)
 • Amy Miller (@alunarose)
 • Hung Lee (@hunglee)
 • Katrina Kibben (@katrinakibben)

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Pažnja studentima koji završavaju studije, nedavnim diplomcima i budućim razvojnim programerima igara: Da li ste spremni da ostavite svoj trag u industriji video igara? Vaše putovanje u razvoj igara počinje ovde!
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
REGRUTER // BIZ SUPPORT //
REGRUTER // BIZ SUPPORT //