Rigger

Rigger je profesionalac stvara animaciju i pokrete prvenstveno 3D likova. Odgovornan/-a je za izgradnju skeleta ili rig-a koji omogućava liku da se kreće u igri. Blisko sarađuje sa animatorima kako bi osigurali da je rig pravilno postavljen i da su pokreti lika realistični i tečni. Rigger takođe mora da proveri da li rig dobro funkcioniše sa u game engine-u i da li je optimizovan za performanse igre. Pored kreiranja rig-a, Rigger je često odgovoran i za stvaranje specijalnih efekata i simulacija fizike koje doprinose realizmu igre.

Rigger obično treba da ima dobro razumevanje softvera za 3D modelovanje i animaciju, kao i iskustvo u programiranju i jezicima za pisanje skripti. Takođe mora biti upoznat/-a sa procesom razvoja igara i dobro razumeti kako rade game engine-i. Oko za detalje i sposobnost rešavanja problema takođe su važni za uspeh u ovoj oblasti, jer rigovanje može biti složen i izazovan proces. Rig ima ključnu ulogu u oživljavanju likova video-igara i stvaranju impresivnog iskustva igranja za igrače.

Baš zbog ovolike raznovrsnosti, preporučuje se da na vreme odlučite šta je ono što vas najviše zanima. Karijera u gejm artu sve više privlači umetnike iz drugih industrija jer omogućava da vaš rad poprimi i neku četvrtu – interaktivnu dimenziju. Saradnja sa svim ostalim članovima tima čini ceo proces još zanimljivijim.

Alati

Maya

3ds Max

Blender

Unity

Unreal Engine

MotionBuilder

Houdini

ZBrush

Photoshop

Saradnja sa drugim timovima

Rigger je ključan za stvaranje realističnih i uverljivih pokreta likova u igrama. Kao takav/-a, on/-a mora blisko sarađivati sa drugim članovima tima kako bi obezbedio/-la da je njegov/njen rad u skladu sa ukupnom vizijom i ciljevima projekta. Konkretno, Rigger mora da sarađuje sa animatorima igre kako bi osigurao/-la da rig dobro funkcioniše sa animacijama i da su pokreti lika tečni i prirodni. Takođe radi sa artistima, gejm dizajnerima i programeri kako bi integrisao/-la rig u game engine i uskladio/-la ga sa drugim elementima igre, kao što su simulacija fizike, specijalni efekti i zvuk.


Veštine efikasne komunikacije i saradnje su ključne za uspešan rad Rigger-a, jer on/-a mora biti u stanju da jasno prenese svoje ideje i pruži smernice drugima o tome kako da koriste rig za kreiranje animacija koje su verne dizajnu i ličnosti lika. Takođe mora biti otvoren/-a za feedback i voljan/-a da prilagodi svoj rad na osnovu potreba i sugestija drugih članova tima. Bliskom saradnjom sa drugim ulogama, Rigger osigurava dan njegov/njen rad doprinosi kohezivnom i zanimljivom iskustvu igranja.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od Riggera se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • 3D modelovanje i animacija:
  • zna da napravi kosture, postavi kontrole i kreira deformacije koje omogućavaju likovima da se kreću na prirodan i uverljiv način.
 • Programiranje i skriptovanje:
  • piše skripte ili pravi plugin-ove da bi automatizovao/-la delove procesa.
 • Poznavanje game engine-a:
  • Understand and use very basic expressions to satisfy concrete needs.

Soft skills

 • Oko za detalje:
  • pedanan/-a je u svom radu, obraćaju pažnju na sitne detalje, kao što su postavljanje zglobova i deformacije.
 • Saradnja i komunikacija:
  • u stanju je da jasno saopšti svoje ideje i efikasno radi sa drugima kako bi postigao/-la željene rezultate.
 • Rešavanje problema:
  • identifikuje i rešava probleme tokom procesa rigovanja, kao što su problemi sa deformacijama ili kompatibilnost sa engine-om.

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od Riggera se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Ima solidno razumevanje osnova rigovanja, uključujući postavljanje zglobova, skin-ova i deformacija, kreira jednostavne rig-ove za likove.
 • Vešt/-a je u korišćenju softvera za 3D modelovanje i animaciju, razume kako da modele i animaciju integriše u game engine.
 • Efikasno komunicira, razume guideline-ove koje dobija od seniora i Art Director-a, doprinosi ukupnom uspehu projekta.
 • Brzo uči i prilagođava se novim tehnologijama, otvoren/-a je za feedback i voljan/-a da unesu izmene u svoj rad.

Medior

 • Razvija prilagođene alate i skripte za automatizaciju delova procesa rigovanja ili za povećavanje efikasnosti rada. 
 • Optimizuje rig za performanse u game engine-u, razume tehnička ograničenja engine-a i u stanju je da kreira rig koji dobro funkcioniše sa drugim elementima.
 • Pruža mentorstvo i daje smernice juniorima, deli svoje znanje i iskustvo kako bi pomogao/-la drugima da poboljšaju svoje veštine.
 • Identifikuju i rešava složene probleme koji se javljaju tokom procesa rigovanja, pronalazi kreativna rešenja koja održavaju integritet dizajna i pokreta lika.

Senior

 • Dizajnira sisteme rigovanja koji prevazilaze osnovne spojeve zglobova i skinovanje, pravi napredne kontrole zbog kojih likovi uverljivo komuniciraju sa svetom igre.
 • Mentoriše juniore i seniore, pruže smernice, feedback i podršku kako bi članovi tima poboljšali svoje veštine.
 • Prenesi složene koncepte rigovanja i tehnička ograničenja netehničkim članovima tima i zajedno sa njima radi na rešavanju problema i postizanju ciljeva.
 • Razume trendove u industriji i najbolje prakse, u toku je sa novim tehnologijama i tehnikama i koristi ih u svom radu. 
RIGGER // 3D ART //
RIGGER // 3D ART //

Obrazovanje

Gejm artisti su zaduženi za sve ono što je u igri vidljivo – karakteri, vozila, okruženje, scenografija, materijali, korisnički interfejs, animacije, trejleri, kocept art, osvetljenje… Bilo da je sve ovo rađeno u 2D ili 3D stilu. Ne treba zaboraviti ni na tech artiste koji igrama prilaze iz drugog ugla spajajući umetnički i programerski deo, paze na performanse i optimizacije aseta, prave alate za artiste itd.

Baš zbog ovolike raznovrsnosti, preporučuje se da na vreme odlučite šta je ono što vas najviše zanima. Karijera u gejm artu sve više privlači umetnike iz drugih industrija jer omogućava da vaš rad poprimi i neku četvrtu – interaktivnu dimenziju. Saradnja sa svim ostalim članovima tima čini ceo proces još zanimljivijim.

Resursi

Knjige

 • “The Art of Rigging” – Erica Hornung
 • “Stop Staring: Facial Modeling and Animation Done Right” – Jason Osipa
 • “Maya Python for Games and Film” – Adam Mechtley, Ryan Trowbridge
 • “An Essential Introduction to Maya Character Rigging” – Cheryl Cabrera
 • “Game Character Creation with Blender and Unity” – Chris Totten

Pojedinci

 • Jason Schleifer (@jasonschleifer) 
 • Kristen Altamirano (@KristenSketch) 
 • Scott Eaton (@scotteaton
 • Paul Neale (@paulneale_) 
 • Henning Sanden (@henningsanden) 

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Debatni klub Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje 11. aprila sa početkom u 18 časova u prostorijama Matematičkog fakulteta (Svetog Nikole 39) javnu debatu i panel diskusiju “Ovaj dom bi uveo video igre u obaveznu lektiru”
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
RIGGER // 3D ART //
RIGGER // 3D ART //