Texture Artist

Texture Artist radi na vizuelnom dizajnu okruženja i likova video-igara. Odgovoran/-a je za kreiranje tekstura koje prekrivaju 3D modele. Ovo podrazumeva rad u različitim softverskim alatima, kao što su Adobe Photoshop, Substance Painter i korišćenje softvera za 3D modelovanje, poput Maya-e ili Blender-a. Texture Artist treba da ima oko za detalje, osećaj za boju i dizajn, i podrobno razumevanje tehničkih aspekata razvoja video-igara.


Uloga Texture Artist-a je ključna za uspeh vizuelnog dizajna svake 3D igre. On/-a mora blisko da sarađuje sa drugim članovima tima, uključujući modelare, Technical Artist-e, animatore i gejm dizajnere, kako bi osigurao/-la da teksture koje kreira odgovaraju umetničkoj viziji igre, efektno oživljavaju njen vizuelni svet i stvaraju posebno iskustvo za igrače. Texture Artist takođe mora biti u stanju da efikasno radi u kratkim rokovima, jer stvaranje visokokvalitetnih tekstura može biti dugotrajan proces.

Baš zbog ovolike raznovrsnosti, preporučuje se da na vreme odlučite šta je ono što vas najviše zanima. Karijera u gejm artu sve više privlači umetnike iz drugih industrija jer omogućava da vaš rad poprimi i neku četvrtu – interaktivnu dimenziju. Saradnja sa svim ostalim članovima tima čini ceo proces još zanimljivijim.

Alati

Adobe Photoshop

Substance Painter

Substance Designer

Maya

Blender

ZBrush

3D Coat

Unity

Unreal Engine

Saradnja sa drugim timovima

Uloga Texture Artist-a usko je povezana sa mnogim drugim pozicijama u gejmingu. On/-a mora da bliskoj sarađuje prvenstveno sa 3D modelarima, pošto će teksture koje kreira biti stavljene na njihove modele. Takođe blisko sarađuje sa gejm dizajnerima i Art Director-om kako bi zajednički utvrdili da se vizuelni stil i atmosfera igre odražavaju u teksturama. Texture Artist mora da komunicira sa animatorima kako bi osigurao/-la da teksture koje kreira mogu biti adekvatno animirane u igri. Pored toga, ključna je i saradnja sa Technical Artist-ima da bi teksture bile adekvatno integrisane u engine, ali i kako bi se ispoštovali tehnički zahtevi i kako bi igra radila u određenim okvirima.


Efikasna saradnja i komunikacija su od suštinskog značaja za Texture Artist-a. On/-a mora da bude prijemčiv/-a za feedback od drugih članova tima i u stanju da prilagodi svoj rad po potrebi projekta. Texture Artist treba i da bude sposoban/-a da komunicira svoju viziju i radi sa drugim članovima tima kako bi osigurao da je njegov/njen rad nenametljivo integrisan u celokupni dizajn igre.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od Texture Artista se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • Poznavanje softvera za 3D modelovanje:
  • razume tehničkih aspekata 3D modelovanja, kao što su broj poligona, UV mapiranje i osvetljenje.
 • Texture baking:
  • uspešno barata bake-ovanjem od high do low poly tekstura, dobijajući osnovne mape za dalji proces teksturisanja.
 • Poznavanje game engine-a:
  • import-uje svoje teksture u engine i primenjuje ih na model, vrši finalnu proveru modela sa teksturama u engine-u.

Soft skills

 • Kreativnost:
  • ima snažnu kreativnu viziju i razmišlja izvan okvira kako bi pronašao/-la inovativna rešenja za probleme dizajna.
 • Oko za detalje:
  • obraća pažnju na sitne detalje i stara se da rad ispunjava tehničke zahteve projekta, iako je realističan i privlačan.
 • Komunikacijske veštine:
  • efikasno saopštava svoje ideje i otvoren/-a je za feedback od drugih članova tima.

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od Texture Artista se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Ima osnovno znanje o pipeline-u za teksturisanje, poznaje tok rada i procese do kojih dolazi pri integraciji tekstura u game engine.
 • Radi sa postojećim teksturama i modifikuje ih kako bi odgovarale potrebama projekta, razume i prati postojeće stilove.
 • Otvoren/-a je za feedback od drugih članova tima i unosi neophodne izmene u svoj rad.
 • Efikasno upravlja svojim vremenom i sposoban/-a je radi u kratkim rokovima, određuje prioritete i poštuje rokove projekta.

Medior

 • Kreira originalne teksture koje odgovaraju umetničkoj viziji projekta i tehničkim zahtevima, samostalno nalazi kreativna rešenja za izazove dizajna.
 • Mentoriše i obučava juniore, pružajući im smernice i feedback koji će im pomoći da razviju svoje veštine i napreduju u karijeri.
 • Efikasno sarađuje sa drugim članovima tima, jasno saopštava svoje ideje i radi sa drugima kako bi zajedno postigli ciljeve projekta.
 • U toku je sa najnovijim tehnikama i alatima, integriše novi softver u svoj rad i prilagođava se novim tehnologijama.

Senior

 • Vodi i usmerava umetničku viziju projekta, u saradnji sa drugim članovima tima razvija kohezivnu viziju stila igre.
 • Kreira visokokvalitetne teksture koje ispunjavaju umetničke i tehničke zahteve projekta, veoma su detaljne i u skladu sa performansama projekta.
 • Mentoriše i obučava juniore i seniore, svoje znanje i stručnost prenosi na sledeće generacije Texture Artist-a.
 • Inovira i poboljšava tehnike teksturisanja, identifikuje oblasti za poboljšanje i doprinosi kreiranju efikasnijeg pipeline-a.
TEXTURE ARTIST // 3D ART //
TEXTURE ARTIST // 3D ART //

Obrazovanje

Gejm artisti su zaduženi za sve ono što je u igri vidljivo – karakteri, vozila, okruženje, scenografija, materijali, korisnički interfejs, animacije, trejleri, kocept art, osvetljenje… Bilo da je sve ovo rađeno u 2D ili 3D stilu. Ne treba zaboraviti ni na tech artiste koji igrama prilaze iz drugog ugla spajajući umetnički i programerski deo, paze na performanse i optimizacije aseta, prave alate za artiste itd.

Baš zbog ovolike raznovrsnosti, preporučuje se da na vreme odlučite šta je ono što vas najviše zanima. Karijera u gejm artu sve više privlači umetnike iz drugih industrija jer omogućava da vaš rad poprimi i neku četvrtu – interaktivnu dimenziju. Saradnja sa svim ostalim članovima tima čini ceo proces još zanimljivijim.

Resursi

Knjige

 • “Digital Texture and Painting” – Owen Demers
 • “Introduction to Game Textures” – Jeremy Mitchell
 • “The Anatomy of Style: Figure Drawing Techniques” – Patrick J. Jones
 • “The Fundamentals of Digital Art” – Richard Colson
 • “The Techniques of Dylan Cole” – Dylan Cole, Chris Stoski

Pojedinci

 • Jonathan Benainous (@jonathan_benainous)
 • Enrico Tammekänd (@enrico.tammekand)

 • Glauco Longhi (@glauco_longhi)
 • Andrew Averkin (@andrewaverkin)
 • Helder Pinto (@helderpintoart)

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Debatni klub Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje 11. aprila sa početkom u 18 časova u prostorijama Matematičkog fakulteta (Svetog Nikole 39) javnu debatu i panel diskusiju “Ovaj dom bi uveo video igre u obaveznu lektiru”
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
TEXTURE ARTIST // 3D ART //
TEXTURE ARTIST // 3D ART //