UI Artist

UI Artist je odgovoran za kreiranje elemenata grafičkog korisničkog interfejsa (GUI) koji se pojavljuju na ekranu dok se igra video-igra. Blisko sarađuje sa dizajnerima i programerima kako bi osigurao/-la da je interfejs vizuelno privlačan, jednostavan za korišćenje i u skladu sa celokupnim umetničkim stilom igre. UI Artist mora da dobro razume principe dizajna korisničkog iskustva i biti u stanju da kreira intuitivne interfejse koji vode igrača kroz igru bez odvlačenja pažnje od samog igranja.


Pored kreiranja vizuelnih elemenata korisničkog interfejsa, UI Artist radi i na funkcionalnosti interfejsa. Ovo uključuje dizajniranje menija, HUD-ova (heads-up displeja), mapa i drugih elemenata koji omogućavaju igračima da komuniciraju sa igrom. Mora biti u stanju da kreativno razmišlja da bi došao/-la do inovativnih rešenja za složene probleme interfejsa, i često sarađuje sa drugim artistima, programerima i dizajnerima kako bi konačni proizvod bio usklađen. UI Artist igra ključnu ulogu u kreiranju iskustva za igrače.

Alati

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Sketch

InVision Studio

Figma

Unity

Unreal Engine

Autodesk Maya

Saradnja sa drugim timovima

Uloga UI Artist-a zahteva blisku saradnju sa drugim pozicijama u industriji video-igara. To je prvenstveno saradnja sa gejm dizajnerima, jer od njih dobija gejm dizajn dokumente koji vode njegov/njen rad. Takođe sarađuju sa programerima kako bi osigurao/-la da se dizajn može implementirati u kod igre. Pored toga, može da radi sa dizajnerima zvuka kako bi kreirali audio elemente za interfejs, kao što su klikovi na dugme i zvuci menija.


UI Artist takođe radi sa drugim artistima kako bi osigurao/-la da je interfejs u ​​skladu sa celokupnim umetničkim stilom igre. Sarađuje sa 3D artistima da bi kreirao/-la 3D elemente, kao što su ikonice ili dugmad, koji se mogu koristiti u interfejsu. Takođe radi sa koncept artistima na stvaranju koncepata i sa animatorima na kreiranju animiranih elemenata za interfejs. Sve u svemu, uloga UI Artist-a podrazumeva blisku saradnju sa više pozicija u gejming industriji kako bi se stvorilo kohezivno korisničko iskustvo.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od UI Artista se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • Veštine grafičkog dizajna:
  • dobro razume principe grafičkog dizajna, uključujući tipografiju, teoriju boja i kompoziciju.
 • Veštine UX dizajna:
  • razume način na koji korisnici ostvaruju interakciju sa interfejsom, šta čini interfejs intuitivnim i lakim za korišćenje.
 • Tehničke veštine:
  • u stanju je da radi u okviru tehničkih ograničenja game engine-a i efikasno sarađuju sa programerima.

Soft skills

 • Saradnja:
  • efikasno radi sa drugima, prima feedback i uključuje ga u svoj dizajn i pruža feedback drugima na konstruktivan način.
 • Kreativnost:
  • razmišlja van okvira da bi došao/-la do inovativnih rešenja za probleme dizajna interfejsa.
 • Oko za detalje:
  • stara se da su svi elementi interfejsa dosledni, vizuelno privlačni i funkcionalni, uočava i ispravlja greške i nedoslednosti u dizajnu.

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od UI Artista se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Pridržava se smernica za dizajn i prevodi ih u dizajn interfejsa koji je u skladu sa celokupnim umetničkim stilom igre.
 • Vešt/-a je u korišćenju softvera za obradu slike i ima osnovno razumevanje programskih jezika i game engine-a.
 • Prima feedback i primenjuje ga u svom dizajnu, otvoren/-a je za učenje od iskusnijih članova tima i prijemčiv/-a za konstruktivnu kritiku.
 • Sarađuje sa drugim članovima tima, efikasno komunicira, postavlja pitanja kada je potrebno i radi sa drugima na stvaranju kohezivnog finalnog proizvoda.

Medior

 • Kreira „od nule” UI dizajn koji je vizuelno privlačan, lak za korišćenje i koji vodi igrače kroz karakteristike i funkcije igre.
 • Pruža smernice juniorima, daje feedback o njihovom radu, odgovara na pitanja i pomaže im da razviju svoje veštine.
 • Efikasno sarađuje sa drugima, prihvata feedback i primenjuje ga u svom dizajnu, daje konstruktivni feedback drugima.
 • Istovremeno radi na više projekata, dajući prioritet zadacima i obezbeđujući da svi projekti budu završeni na vreme i uz visok standard kvaliteta. 

Senior

 • Vodi proces UI dizajna, smišlja viziju dizajna i osigurava da je ona usklađena sa opštim ciljevima igre, kreira inovativni dizajn koji poboljšava iskustvo igrača.
 • Mentor/-ka je drugima, pruža im smernice i daje podršku kako bi im pomogao/-la da razviju svoje veštine i unaprede karijeru. 
 • Efikasno sarađuje sa drugim timovima, jasno saopšte viziju dizajna i daje informacije o tome kako interfejs može povećati uključenost igrača.
 • Inovira i u toku je sa najnovijim trendovima i tehnikama UI dizajna, eksperimentiše sa novim alatima i tehnologijama, i deli svoje znanje.
UI ARTIST // TECH ART //
UI ARTIST // TECH ART //

Obrazovanje

Gejm artisti su zaduženi za sve ono što je u igri vidljivo – karakteri, vozila, okruženje, scenografija, materijali, korisnički interfejs, animacije, trejleri, kocept art, osvetljenje… Bilo da je sve ovo rađeno u 2D ili 3D stilu. Ne treba zaboraviti ni na tech artiste koji igrama prilaze iz drugog ugla spajajući umetnički i programerski deo, paze na performanse i optimizacije aseta, prave alate za artiste itd.

Baš zbog ovolike raznovrsnosti, preporučuje se da na vreme odlučite šta je ono što vas najviše zanima. Karijera u gejm artu sve više privlači umetnike iz drugih industrija jer omogućava da vaš rad poprimi i neku četvrtu – interaktivnu dimenziju. Saradnja sa svim ostalim članovima tima čini ceo proces još zanimljivijim.

Resursi

Knjige

 • “Don’t Make Me Think” – Steve Krug
 • “The Design of Everyday Things” – Don Norman
 • “The Elements of User Experience” – Jesse James Garrett
 • “Designing Interfaces” – Jenifer Tidwell
 • “Seductive Interaction Design” – Stephen Anderson

Pojedinci

 • Tadashi Sudo (@tadashisudo)
 • Jessica Walsh (@jessicavwalsh)
 • Scott Belsky (@scottbelsky)
 • Vitaly Friedman (@smashingmag)
 • Ash Thorp (@ashthorp)

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Pažnja studentima koji završavaju studije, nedavnim diplomcima i budućim razvojnim programerima igara: Da li ste spremni da ostavite svoj trag u industriji video igara? Vaše putovanje u razvoj igara počinje ovde!
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
UI ARTIST // TECH ART //
UI ARTIST // TECH ART //