User Acquisition Specialist

User Acquisition Specialist odgovoran/-a je za rast baze igrača kroz efikasne marketinške i reklamne strategije. Blisko sarađuje sa marketinškim timom i developerima kako bi razvio/-la i sproveo/-la kampanje za privlačenje korisnika na različitim kanalima, kao što su društvene mreže, digitalne prodavnice, platforme za onlajn oglašavanje i kroz partnerstva sa influenserima. Krajnji cilj je da privuče nove igrače i optimizuje acquisition funnel kako bi se maksimizirao broj korisnika koji se pretvaraju u angažovane igrače.


User Acquisition Specialist sprovodi opsežno istraživanje tržišta i analizira korisničke podatke kako bi identifikovao/-la ciljnu publiku i demografiju. Dizajnira i optimizuje reklamne kampanje, postavlja sisteme za praćenje učinka i prati ključne metrike kako bi izmerio/-la efikasnost različitih marketinških strategija. Stalno procenjuje i prilagođava kampanje na osnovu prikupljenih podataka kako bi osigurao/-la najefikasniju alokaciju resursa i najveći povraćaj ulaganja. U toku je sa najnovijim trendovima u industriji i analizama konkurenata i zato ima konkurentan i inovativan pristup sticanju novih igrača. Zbog svoje stručnosti u analizi podataka i marketinškim strategijama igra vitalnu ulogu u uspehu video-igre, podstiče rast korisnika i obezbeđuje da igra efikasno dopre do ciljne publike.

Alati

Google Analytics

Facebook Ads Manager

Google Ads

App Annie

Adjust

Unity Analytics

Kochava

Chartboost

Adobe Photoshop

Saradnja sa drugim timovima

User Acquisition Specialist blisko sarađuje sa raznim drugim pozicijama u gejming industriji. Na prvom mestu to je marketinški tim, kako bi dizajnirao/-la i sproveo/-la marketinške kampanje, uključujući partnerstva sa influenserima, outreach na društvenim mrežama i druge inicijative za oglašavanje. Takođe, sarađuje sa developerima kako bi osigurao/-la da su funkcije i ažuriranja igre usklađeni sa strategijom akvizicije korisnika i da je korisničko iskustvo optimizovano za nove igrače.


User Acquisition Specialist isto sarađuje sa Data Analyst-ima kako bi razumeo/-la ponašanje korisnika i optimizovao/-la acquisition funnel. Može da radi sa kreativnim timom na dizajniranju marketinških materijala i sredstava, koji su u skladu sa ukupnom marketinškom strategijom. Pored toga, često sarađuje sa spoljnim partnerima kako bi potvrdio/-la da reklamne odluke dosežu pravu publiku.

Veštine

U zavisnosti od senioriteta, od User Acquisition Specialist-a se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Hard skills

 • Analiza podataka
  • Vešt/-a je u izvlačenju uvida iz korisničkih podataka, sprovodi A/B testiranja i analizira ključne indikatore učinka (KPI).
 • Znanje o digitalnom marketingu
  • Razume principe i strategije digitalnog marketinga, tehnike optimizacije kampanja i praćenje konverzija.
 • Praćenje učinka i alatke za analitiku
  • Koristi analitiku za praćenje učinka kampanje, merenje KPI-ja i sticanje praktičnih uvida za optimizaciju kampanje.

Soft skills

 • Analitičko razmišljanje
  • Interpretira podatke, identifikuje obrasce i donosi odluke na osnovu njih, analizira učinak kampanje, ponašanje korisnika i tržišne trendove.
 • Komunikacija i saradnja
  • Saopštava strategije, nalaze i preporuke, jasno i koncizno komunicira i osigurava da svi rade na istim ciljevima.
 • Prilagodljivost i kreativnost
  • U toku je sa najnovijim marketinškim trendovima, platformama i tehnikama, i spreman/-a da prilagodi strategije.
  •  

Senioritet

U zavisnosti od senioriteta, od User Acquisition Specialist-a se očekuje da može da savlada, uradi i isporuči sledeće stvari:

Junior

 • Postavlja reklamne kampanje, kreira oglasna sredstva, prati učinak kampanje i sprovodi osnovne analize ključnih metrika.
 • Sprovodi osnovno istraživanje tržišta, analizu konkurentskih igara, identifikuje ciljnu publiku, prikuplja i sintetizuje informacije iz različitih izvora.
 • Pomaže u osnovnim zadacima analize podataka, kao što su izdvajanje i organizovanje podataka, sprovođenje osnovnih proračuna i kreiranje izveštaja ili vizualizacija.
 • Aktivno učestvuje u timskim diskusijama, daje ideje i pruža podršku, prima feedback i uči od drugih, spreman/-a je da pomogne u različitim zadacima.

Medior

 • Razvija i sprovedi sveobuhvatne strategije akvizicije korisnika, analizira tržišne trendove, identifikuje ciljnu publiku i formuliše efikasne planove kampanje.

 • Sprovedi dubinsku analizu kampanja za akviziciju korisnika, razume statističku analizu, A/B testiranje i tehnike vizualizacije podataka, analizira segmentaciju.
 • Koordinira rad sa marketinškim i kreativnim timovima, developerima i Data Analyst-ima kako bi uskladio/-la strategije i optimizovao/-la učinak kampanje.
 • Informisan/-a je o najnovijim trendovima u industriji, tehnologijama i najboljim praksama, prilagođava svoj pristup kako bi iskoristio/-la nove mogućnosti.

Senior

 • Poseduje veštine strateškog planiranja i liderstva, razvija sveobuhvatne, dugoročne strategije akvizicije korisnika usklađene sa opštim poslovnim ciljevima.
 • Vrši složenu analizu podataka o ponašanju korisnika i identifikuje šta se može preduzeti radi optimizacije kampanja, meri uticaj različitih marketinških kanala.
 • Uspostavlja i održava odnose sa spoljnim partnerima, pregovara i upravlja partnerstvima kako bi poboljšao/-la privlačenje korisnika i proširio/-la doseg rasta.
 • Ispred je trendova u industriji, eksperimentiše sa novim tehnologijama i pristupima, i pomera granice tradicionalnih strategija akvizicije korisnika.
USER ACQUISITION SPECIALIST // MARKETING //
USER ACQUISITION SPECIALIST // MARKETING //

Obrazovanje

Marketing timovi u gejming industriji u Srbiji igraju ključnu ulogu u promociji igara, povećanju njihove vidljivosti, ali osmišljavanju različitih strategija za privlačenje što većeg broja korisnika njihove video igre.

Obrazovni put za profesionalce u marketingu uključuju završetak relevantnih fakultetskih programa poput marketinga, poslovnog menadžmenta ili digitalnog marketinga. Fakulteti poput Ekonomskog fakulteta ili Fakulteta organizacionih nauka pružaju teorijsku osnovu, dok se praktične veštine često usavršavaju kroz stvarne projekte ili prakse u gejming kompanijama. Pohađanje specifičnih kurseva o digitalnom marketingu i praćenje najnovijih trendova u gejmingu dodatno obogaćuje obrazovnu pozadinu marketinških stručnjaka.

Resursi

Knjige

 • “Hooked: How to Build Habit-Forming Products” – Nir Eyal
 • “Traction” – Gabriel Weinberg, Justin Mares
 • “The Lean Startup” – Eric Ries
 • “Growth Hacker Marketing” – Ryan Holiday
 • “Data-Driven: Creating a Data Culture” – Hilary Mason, DJ Patil

Pojedinci

 • Eric Seufert (@eric_seufert)
 • Gabe Kwakyi (@gabe_kwakyi)
 • Peggy Anne Salz (@peggyanne)
 • Thomas Petit (@thomasbcn)
 • Andrea Swan (@andreaaswan)

Kako izgleda intervju za ovu poziciju?

Novosti

Debatni klub Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje 11. aprila sa početkom u 18 časova u prostorijama Matematičkog fakulteta (Svetog Nikole 39) javnu debatu i panel diskusiju “Ovaj dom bi uveo video igre u obaveznu lektiru”
Razvoj video igara možemo sagledati kroz tehnološki i kreativni aspekt. Pošto je tehnološki aspekt razvoja igara u velikoj meri povezan sa kreativnim, slobodno možemo reći da je gejming programiranje svet za sebe. Gejming industrija pruža mogućnost za razvoj eksperata u najrazličitijim oblastima tehnologije, nudeći mnoštvo pravaca kada su u pitanju karijerni putevi.
Razgovarali smo sa preko 20 seniora u domaćem gejmingu. Kad pogledaš ovih šest epizoda trebalo bi da ti bude mnogo jasnije čime u gejmingu možeš i želiš da se baviš
USER ACQUISITION SPECIALIST // MARKETING //
USER ACQUISITION SPECIALIST // MARKETING //